2021-06-01

Ny VD för Recover Industriservice AB

Mikael Royson utses till ny VD för Recover Industriservice AB i samband med uppdelning av Recover AB.

Mikael Royson har arbetat som CFO för Recover i Sverige sedan september 2020 och kommer från den 1 juni bli VD för Recover Industriservice AB. Mikael kommer även fortsatt att ha ett övergripande ekonomisk ansvar för Recovers verksamhet i Sverige och kommer representera de svenska verksamheterna i koncernledningen.

Mikael Royson är utbildad Civilekonom från Växjö Universitet. Sedan examen har Mikael haft ledande finansiella och operationella roller både i Sverige och utomlands för Tele2, EF, Telenor och Banijay Group.

”Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla Recover Industriservice till nästa nivå. Bolaget har ett brett utbud av tjänster, duktiga medarbetare och en kapitalstark ägare med ett fokus på säkerhet och hållbarhet. Det känns bra. Jag är övertygad om att vi tillsammans med nuvarande och nya kunder och leverantörer kan utveckla industrin”, säger Mikael i en kommentar.

Mattias Ringqvist, Group CEO i Recover, kommenterar: ”Jag är väldigt glad över att Mikael har valt att tacka ja till att fortsätta utveckla Industriservice som ett eget bolag. Mikael har sedan tidigare bred erfarenhet av att driva förändring och har på kort tid förvärvat en god förståelse för vår verksamhet. Jag är övertygad om att Mikael, tillsammans med resten av ledningsgruppen och övriga medarbetare, kommer att lyfta Recover Industriservice till nya nivåer."

Publicerad den 2021-06-01.