Tjänster för BRF:er

Om din bostadsrättsförening behöver hjälp med underhållet av rör och ledningar så har ni i Recover en erfaren partner som hjälper till hela vägen. Det gör styrelsearbetet både lättare och roligare. Vi tror på valfrihet och kan skräddarsy ett upplägg efter föreningens behov. Föreningen kan också ansluta sig till vårt kostnadsfria jouravtal så har ni tillgång till akut och prioriterad uttryckning vid till exempel vattenläckor.

  • Jouravtal VA – Anslut din bostadsrättsförening kostnadsfritt till ett jouravtal hos Recover. Du får snabb och framförallt prioriterad hjälp vid till exempel en vattenläcka eller stopp i avloppen.
  • Stamspolning – Avloppet i en bostadsfastighet bör kontrolleras och spolas regelbundet. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.
  • Rörinspektion / STVF – Filmning av ledningar med avancerad inspektionsutrustning. Upptäck sprickor/rörbrott och läckage innan det är för sent.
  • Rörinfodring – Vi gör nya rör inuti de befintliga, du slipper krångliga och tidskrävande stambyten. En rörinfodring spar både tid, pengar och miljö då inga rivningsarbeten krävs.

Telefon
Uppsala Län 010 - 143 01 30
Stockholms Län 010 - 143 09 95
Västmanlands-, Södermanlands-, Närke Län 010 143 03 20

Kontakta oss

-icon

Just nu erbjuder vi 5000kr rabatt vid bokning av stamspolning. Hör av dig till oss för att få ett pris på en komplett rensning av av Era avloppsrör. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.

Stamspolning - så här ska du stamspola-icon

Stamspolning - så här ska du stamspola

Avloppet i en bostadsfastighet bör kontrolleras och spolas regelbundet. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.

När vi gör en komplett stamspolning spolar vi samtliga spillvattenledningar som ansluter på samma system. Det är viktigt att spola igenom hela systemet, annars är risken att det snabbt blir stopp igen. Fastighetens vatten eller avlopp behöver inte stängas av. Recover arbetar alltid enligt fackmannamässig branschstandard för rätt utförande och gällande garantier.

Arbetet utförs skonsamt och effektivt genom att hett vatten spolas genom rören med ett anpassat tryck på 100-400 bar. Vi spolar rören från bottenplan eller källaren, ut till anslutningen i gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt ska finnas i husgrunden. Om din fastighet saknar rensluckor kan vi ta upp hål och montera rensluckor inför stamspolningen. När rören ut till gatan är spolade och fria från avlagringar och smuts arbetar vi oss uppåt i huset och fortsätter spolningen genom alla avloppsgrenar. Slutresultatet är att hela avloppsnätet är genomspolat och rent från avlagringar och proppar. När stamspolningen är färdig lämnar vi givetvis funktionsgaranti på avloppssystemet.

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Recover utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – ett smart, miljövänligt och hållbart sätt att öka livslängden på avloppssystemet. Och du, kostnaden är inte alls så hög som de flesta tror. Det är en bra investering i både tid och pengar.

Jouravtal VA-icon

Jouravtal VA

Anslut din bostadsrättsförening kostnadsfritt till ett jouravtal hos Recover. Du får snabb och framförallt prioriterad hjälp vid till exempel en vattenläcka eller stopp i avloppen.

Ett jouravtal säkrar att varje ny styrelse vet vem de ska vända sig till för frågor om vatten och avlopp. Recover håller dessutom all dokumentation för föreningens räkning och flaggar upp för kommande stamspolning i rätt tid.

Vid avtalsskrivning går vi som rutin alltid igenom och lär känna fastigheten och gör en uppmärkning av huset; var man stänger av vattnet, om det finns några känsliga rör etc. I avtalet ingår även jourinstruktion och nyckelhantering. Som jourkund har du alltid rabatterade priser och förtur i telefonkö. Vi håller reda på alla dina dokument och återkommande rutiner. Ett jouravtal hos Recover kostar inget, utan varje uttryckningstjänst eller planerat arbete debiteras enligt ordinarie prislista med din garanterade avtalsrabatt.

Genom Recover får du tillgång till en helhetstjänst med spolbilar, kombibilar för spol/sug, kompetent personal, hantering av skador vid översvämning och brand. En snabb utryckning innebär att vi begränsar skadorna och tar även hand om efterföljande saneringsarbeten av alla typer.

• Inga månadsavgifter eller anslutningsavgifter
• Ni får rätt att felanmäla dygnet runt, året runt
• Ni blir en prioriterad kund
• Ni får en kontaktperson hos oss
• Ni får utryckningsrapporter i Recovers kundportal
• Ni får fastigheten uppmärkt
• Ni får nyckelförvaltning

Vid akuta ärenden ring 0771-103 500 dygnet runt.

Varför gör man en rörinspektion?-icon

Varför gör man en rörinspektion?

Filmning av ledningar med avancerad inspektionsutrustning. Upptäck sprickor/rörbrott och läckage innan det är försent.

För att ta reda på rörens skick för att veta när det är dags att renovera eller byta ut ska du låta göra en rörinspektion med kamera. En rörinspektion är också lämplig om du har problem med driften för att ta reda på vad det är som orsakar felet eller som besiktningsverktyg inför eller efter en byggnation eller renovering. Recover filmar rören från insidan med hjälp av avancerad inspektionsutrustning för att inspektera alla typer av ledningar, både i mark och fastighet. På så sätt upptäcker man sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål som stenar och inträngande rötter.

Med Recover som partner får du en besiktning av rörens kondition utförd enligt T25, vilket är den högsta branschstandarden och inkluderar även all dokumentation och färdigt offertunderlag för vidare åtgärder.

Relining eller rörinfodring – vad är skillnaden?-icon

Relining eller rörinfodring – vad är skillnaden?

Nya rör utan krångliga och tidskrävande stambyten. Spar både tid, pengar och miljö då inga rivningsarbeten krävs.

Inom relining finns flera olika metoder. Vår metod kallas rörinfodring vilket har fördelen att det skapar ett garanterat tätt och helt självbärande system där de gamla rören i praktiken skulle kunna tas bort efter infodringen har härdat. Det gör man förstås inte eftersom det är just det som är hela poängen – vid en relining slipper man både avfall och transport av detta.

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Men du kan i princip fördubbla livslängden genom att göra nya rör inuti de gamla. Genom en rörinfodring renoverar du alltså befintliga rör i fastigheter och mark. Att genomföra en relining av avloppsrör är en tids-, kostnads- och miljöeffektiv lösning där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva. Recover har även mätutrustning som hjälper till att hitta rördragningar i konstruktionen, om det saknas ritningar över fastighetens rördragningar.

Torrsugning-icon

Torrsugning

Vi utför sugning, tömning och blåsning av material som sågspån, lösull, singel eller sand. Vi kan frilägga ledningar och rör istället för att använda en grävmaskin.