Vanliga frågor och svar

Det är inte alltid lätt att hålla koll på allt vad gäller skötsel och underhåll i bostadsrättsföreningen. Vi hjälper dig som är engagerad i en BRF-styrelse att få svar på alla dina frågor kring underhåll av vatten och avlopp, stamspolning och fastighetsunderhållning i bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.

Telefon
Uppsala Län 010 - 143 01 30
Stockholms Län 010 - 143 09 95
Västmanlands-, Södermanlands-, Närke Län 010 143 03 20

Kontakta oss

När är det dags för stamspolning?

Svar:

De första signalerna på ett avlopp som börjar bli igensatt är när avloppet börjar bete sig konstigt såsom att det kluckar, mullrar, luktar dåligt eller att vattnet rinner av långsamt trots att man rensat vattenlåset. I dessa lägen bör man inte ge sig på att lösa problemet själv utan avloppet är troligtvis i behov av en komplett avloppsrensning, en så kallad stamspolning. Fastigheten mår bäst av en kontinuerlig spolning var femte år. Det håller rören i trim och du undviker stopp och många skador.

Vad innebär en stamspolning?

Svar:

Vi stamspolar skonsamt med anpassat tryck mellan 100-400 bar hett vatten. Vår inställning är alltid att avloppssystemet ska fungera så länge som möjligt. Spolning genomförs i samtliga avlopp i bostadsrättsföreningens fastighet.

Hur ofta behöver man stamspola?

Svar:

En komplett stamspolning bör utföras var femte år. Hos Recover får du som fastighetsägare eller förvaltare erfaren hjälp med stamspolningar. Vid beställning av stamspolning sköter vår arbetsledare all logistik med aviseringar till boende i fastigheten i god tid innan start samt ansvarar för nyckelhantering, utförande av spolning och överlämnande av dokumentation.

Stambyte eller rörinfodring - vad är skillnaden?

Svar:

Vid ett stambyte installerar du helt nya rör i fastigheten när de är så gamla och trasiga att de inte går att rädda. Ofta kan man istället renovera de befintliga rören genom en rörinfodring, som även kallas relining. Det betyder att du nära nog fördubblar rörets livslängd. Att göra en förinfodring av avloppsrör är en kostnads-, tids- och miljöeffektiv lösning där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva.

Hur går rörinfodring till?

Svar:

Vi gör nya rör inuti de gamla! Det sparar miljö, pengar, massor med tid och de boende i huset kan bo kvar under tiden. Se filmen om hur rörinfodring med "strumpmetoden" går till (eller rörinfodring som det också kallas).

När behöver man göra en rörinspektion?

Svar:

Du gör en rörinspektion för att ta reda på rörens skick för att veta när det är dags att renovera eller byta ut. Du kan också göra en rörinspektion om du har problem med driften för att hitta orsaken. En rörinspektion är också ett väldigt bra besiktningsverktyg efter byggnation eller renovering.

Vilken garanti har jag att en rörinspektion utförs på korrekt sätt?

Svar:

Recover Industriservice är utbildade och auktoriserade för utförande av rörinspektioner enligt STVF:s T25 vilket är en tydligt utformad branschstandard som garanterar att du får rätt kvalitet på utförandet och dokumentationen. Du får korrekt och tydligt underlag för att kunna fatta ett snabbt beslut av vidare åtgärder.