Vanliga frågor och svar

Det är inte alltid lätt att hålla koll på allt vad gäller skötsel och underhåll i bostadsrättsföreningen. Vi hjälper dig som är engagerad i en BRF-styrelse att få svar på alla dina frågor kring underhåll av vatten och avlopp, stamspolning och fastighetsunderhållning i bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.

När är det dags för stamspolning?

Svar:

De första signalerna på ett avlopp som börjar bli igensatt är när avloppet börjar bete sig konstigt såsom att det kluckar, mullrar, luktar dåligt eller att vattnet rinner av långsamt trots att man rensat vattenlåset. I dessa lägen bör man inte ge sig på att lösa problemet själv utan avloppet är troligtvis i behov av en komplett avloppsrensning, en så kallad stamspolning.

Vad innbär en stamspolning?

Svar:

Vi stamspolar skonsamt med anpassat tryck mellan 100-400 bar hetvatten och med inställningen att avloppssystemet ska fungera så länge som möjligt. Spolning genomförs i samtliga avlopp i bostadsrättsföreningen.

Hur ofta behöver man stamspola?

Svar:

En komplett stamspolning bör utföras var 5:e år. Vi på Recover hjälper fastighetsägare och förvaltare med stamspolningar varje dag. Vid beställning av stamspolning sköter vår arbetsledare all logistik med aviseringar till boende i fastigheten i god tid innan start samt ansvarar för nyckelhantering, utförande av spolning och överlämnande av dokumentation.

Hur går en relining till?

Se filmen nedan hur relining med "Strummetoden" går till.

Hur ofta behöver man stamspola?

Svar:

En komplett stamspolning bör utföras var 5:e år. Vi på Recover hjälper fastighetsägare och förvaltare med stamspolningar varje dag. Vid beställning av stamspolning sköter vår arbetsledare all logistik med aviseringar till boende i fastigheten i god tid innan start samt ansvarar för nyckelhantering, utförande av spolning och överlämnande av dokumentation.