• Grävsug och torrsug

Suger, tömmer och blåser

Gräv- och torrsugning görs med en teknik som kan liknas vid en jättestor dammsugare.

Vi har rätt kompetens och kapacitet för sugning, tömning och blåsning av material som ska schaktas bort eller flyttas.

Exempel på material kan vara grus, sten, sågspån, lösull, singel eller sand.

Kontakta oss