• Grävsug och torrsug

Grävsugning och torrsugning

FÖRFLYTTA OCH SCHAKTA MATERIAL MED GRÄVSUG ELLER TORRSUG 

Som ett effektivt och mer precist komplement till att gräva bort schaktmassor använder du gräv- och torrsugning. Det görs med en teknik som kan liknas vid en jättestor dammsugare men där känsliga delar som till exempel trädrötter eller kablar varsamt undviks med ett nära nog kirurgiskt ingrepp. Metoden är både kostnads- och tidsbesparande och Recover har rätt kompetens och kapacitet för alla typer av material som ska schaktas bort eller flyttas genom sugning, tömning och blåsning. Exempel på material kan vara grus, sten, sågspån, lösull, singel eller sand.

Telefon:
Stockholm 010 - 143 09 91
Uppsala 010 - 143 09 63
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 - 143 03 22

Varför Recover?

När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.