Torrsugning / Vakuumsugning

Torrsugning är ett smidigt sätt att tömma eller fylla krypgrunder, vindar och andra utrymmen där det är svårt att komma åt.

I industrin kan torrsugning vara lämplig vid rengöring av brännugnar, traverser och bandgångar m.m. På renoverings- och tillbyggnadsarbeten är metoden bra vid t. ex. sugning av trossbottnar eller för att avlägsna taksingel.

Suger, tömmer och blåser

Torrsugning görs med en teknik som kan liknas vid en jättestor dammsugare.

Vi utför sugning, tömning och blåsning av material som sågspån, lösull, singel eller sand. Vi har utrustning för att suga rent i alla slags utrymmen, från omfattande industrirengöring till källaren i villan.

Ombyggnad och renovering

Vi tar alla typer av torrsugningsuppdrag. Vi arbetar ofta i industrimiljöer, och hjälper även till vid ombyggnad och renovering av fastigheter. Med hjälp av moderna sugbilar tar vi hand om olika typer avtorra material och underlättar tunga, hälsovådliga och manuella arbetsuppgifter. Dessutom undviker man med torrsugning att miljöfarligt material dammar och förorenar en arbetsplats, eftersom allt åker in i den stora dammsugaren.

Trånga och svåråtkomliga utrymmen

Sugbilarna tömmer, med hjälp av vakuum, effektivt utrymmen på torra material, som sand, sågspån, lösull och taksingel.

Vi kan också kan blåsa in material där det behövs. I trånga miljöer kan man snabbt blåsa in exempelvis singel. Sugbilar kan också användas på motsatt sätt, för att blåsa ut material för att till exempel fylla igen en grund eller fylla en yta med grus. Materialet vakuumsugs in i tanken på sugbilen. Därefter vänder vi på tekniken och blåser ut det torra materialet.

Läs också om

Grävsug / Vakuumschaktning

Vakuumschaktning med grävsug är säkert och skonsamt och underlättar...

Läs mer

Kontakta oss