Recover Industriservice

Recovers affärsområde industriservice arbetar inom tjänsteområdena VA, slam, torrsugning, farligt avfall och ADR-transporter.
Vi har en bred maskinpark med moderna fordon och kompetenta chaufförer med lång erfarenhet inom yrket.

Recover är ett ackrediterat kontrollorgan som får utföra 5-årskontroller av olje- & fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825 och SS-EN 858-2 kap.6.5

Se alla tjänster i menyn.


Sök efter kontaktperson

Kontakta oss