Recover Industriservice

Recover Industriservice AB arbetar inom tjänsteområdena:

 • Stamspolning
 • Rörinspektion
 • Relining
 • Torrsugning
 • Grävsugning
 • Slam
 • Containerverksamhet
 • Farligt Avfall och ADR
 • Vatten och Avlopp(VA)

Hållbarhet är ett viktigt område för oss och vi jobbar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom utbyte av äldre fordon till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor. Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan som får utföra 5-årskontroller av olje- & fettavskiljare i enlighet med SSEN 1825 och SS-EN 858-2 kap.6.5

Ett annat prioriterat område är arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill att våra medarbetare ska minska ner på tungt och enformigt arbete och har därför bland annat infört kortare arbetstider och inköp av modern utrustning.

Intressenter för bolaget:
Recover Industriservice jobbar med kunder inom offentlig sektor, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner.

Se alla tjänster i menyn.

Sök efter kontaktperson


Vill du bli en av oss?

Är du en modig, omtänksam och pålitlig vardagshjälte? Vi söker alltid fler personer som vill vara med oss på vår tillväxtresa. Bläddra bland våra lediga tjänster och hitta ditt nästa drömjobb här!

Prisregleringar Fr.o.m. 1 Augusti 2022


Vi kommer från och med 1 augusti genomföra prisregleringar med mellan 0-5% på basprislistan drivet av nedan.

 • Våra drivmedelskostnader har under första halvåret ökat med 50% jämfört med samma tidpunkt förra året. När det gäller HVO är ökningen 65%.
 • Våra materialkostnader har ökat markant, given komponentbrist och ökade råvarupriser. Vi har sett prisjusteringar från våra leverantörer med upp mot 50%, vilket vi dessvärre inte kan absorbera utan att föra delar av denna kostnadsökningen vidare till er kunder genom prisjusteringar.
 • Priserna på tunga fordon har ökat pga komponentbrist och ökade råvarukostnader, vilket gör att våra investeringskostnader ökar och vi därmed måste höja våra priser för att kunna investera i nyare och mer miljövänliga fordon.

Vi kommer separat att lägga till ett tillägg, kopplat till dieselprisets utveckling samt att vi tankar HVO, kallat Dieseltillägg. Detta tillägg drivs av de kraftigt ökade bränslepriser som vi ser nu som delvis är kopplat till ökade skatter och regelverk gällande reduktionsplikten i diesel men också att vi i många avtal tankar HVO för att minska vår miljöpåverkan. Tillägget kommer att uppdateras månadsvis upp eller ner beroende på prisutveckling på drivmedel.

Mer information om reduktionsplikten finner du här

Kontakta oss