Recover Industriservice

Recover Industriservice AB arbetar inom tjänsteområdena:

 • Stamspolning
 • Rörinspektion
 • Relining
 • Torrsugning
 • Grävsugning
 • Slam
 • Containerverksamhet
 • Farligt Avfall och ADR
 • Vatten och Avlopp(VA)

Hållbarhet är ett viktigt område för oss och vi jobbar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom utbyte av äldre fordon till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor. Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan som får utföra 5-årskontroller av olje- & fettavskiljare i enlighet med SSEN 1825 och SS-EN 858-2 kap.6.5

Ett annat prioriterat område är arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill att våra medarbetare ska minska ner på tungt och enformigt arbete och har därför bland annat infört kortare arbetstider och inköp av modern utrustning.

Intressenter för bolaget:
Recover Industriservice jobbar med kunder inom offentlig sektor, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner.

Se alla tjänster i menyn.

Sök efter kontaktperson


Vill du bli en av oss?

Är du en modig, omtänksam och pålitlig vardagshjälte? Vi söker alltid fler personer som vill vara med oss på vår tillväxtresa. Bläddra bland våra lediga tjänster och hitta ditt nästa drömjobb här!

Prisregleringar Fr.o.m. 1 april 2022

Vi kommer från och med 1 april genomföra prisregleringar med mellan 0-5% på basprislistan drivet av nedan.

 • Våra drivmedelskostnader har enbart det sista halvåret ökat med över 30% jämfört med samma period förra året (källa OKQ8). De senaste två månaderna har priserna ökat med över 50% jämfört med 2021.
 • Våra materialkostnader har ökat markant, given komponentbrist och ökade råvarupriser. Vi har fått indikationer på att våra leverantörer kommer öka sina priser med mellan 4 och 40%, vilket vi dessvärre inte kan absorbera utan att föra kostnadsökningen vidare till kund genom prisjusteringar.

 • Priserna på tunga fordon har ökat pga komponentbrist och ökade råvarukostnader, vilket gör att våra investeringskostnader ökar och vi därmed måste höja våra priser för att kunna investera i nyare och mer miljövänliga fordon.

Vi kommer separat att lägga till ett tillägg, kopplat till dieselprisets utveckling samt att vi tankar HVO, kallat Miljödieseltillägg. Detta tillägg drivs av de ökade skatter och regelverk som är kopplade till både reduktionsplikten i diesel men också vår ambition att tanka HVO när möjlighet finns för att minska vår miljöpåverkan. Tillägget kommer att uppdateras månadsvis upp eller ner beroende på prisutveckling på drivmedel. Tack för att även du som vår kund är med och stödjer oss på denna resa. Tillsammans kan vi göra skillnad!


Mer information om reduktionsplikten finner du här

Kontakta oss