Recover Industriservice

Recover Industriservice AB arbetar inom tjänsteområdena:

 • Stamspolning
 • Rörinspektion
 • Relining
 • Torrsugning
 • Grävsugning
 • Slam
 • Containerverksamhet
 • Farligt Avfall och ADR
 • Vatten och Avlopp(VA)

Hållbarhet är ett viktigt område för oss och vi jobbar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom utbyte av äldre fordon till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor. Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan som får utföra 5-årskontroller av olje- & fettavskiljare i enlighet med SSEN 1825 och SS-EN 858-2 kap.6.5

Ett annat prioriterat område är arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill att våra medarbetare ska minska ner på tungt och enformigt arbete och har därför bland annat infört kortare arbetstider och inköp av modern utrustning.

Intressenter för bolaget:
Recover Industriservice jobbar med kunder inom offentlig sektor, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner.

Se alla tjänster i menyn.

Sök efter kontaktperson


Vill du bli en av oss?

Är du en modig, omtänksam och pålitlig vardagshjälte? Vi söker alltid fler personer som vill vara med oss på vår tillväxtresa. Bläddra bland våra lediga tjänster och hitta ditt nästa drömjobb här!

Prisregleringar Fr.o.m. 1 Januari 2023

Vi kommer från och med 1 januari genomföra prisregleringar med mellan 0-7% på basprislistan kopplat till bland annat;

 • Våra drivmedelskostnader har under 2022 ökat med drygt 50% jämfört med 2021 och HVO har under samma tidsperiod ökat med över 65%
 • Våra materialkostnader har ökat markant, given komponentbrist och ökade råvarupriser. Vi har sett prisjusteringar från våra leverantörer med upp mot 50%, vilket vi dessvärre inte kan absorbera utan att föra delar av denna kostnadsökningen vidare till er kunder genom prisjusteringar.
 • Priserna på tunga fordon har ökat p.g.a. komponentbrist och ökade råvarukostnader, vilket gör att våra investeringskostnader ökar och vi därmed måste höja våra priser för att kunna investera i nyare och mer miljövänliga fordon.
 • Sist men inte minst våra elkostnader har mer än fördubblats under 2022.

Vi kommer fortsatt lägga till ett dieseltillägg då just detta är en stor del av våra kostnader och samtidigt är väldigt volatilt. Detta tillägg kommer att uppdateras med viss regelbundenhet. Detta tillägg kommer vara 75kr/h.