Recover Industriservice

Recover Industriservice AB arbetar inom tjänsteområdena:

  • Stamspolning
  • Rörinspektion
  • Rörinfodring
  • Torrsugning
  • Grävsugning
  • Slam
  • Containerverksamhet
  • Farligt Avfall och ADR
  • Vatten och Avlopp (VA)

Hållbarhet är ett viktigt område för oss och vi jobbar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom utbyte av äldre fordon till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor. Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan som får utföra 5-årskontroller av olje- & fettavskiljare i enlighet med SSEN 1825 och SS-EN 858-2 kap.6.5

Ett annat prioriterat område är arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill att våra medarbetare ska minska ner på tungt och enformigt arbete och har därför bland annat infört kortare arbetstider och inköp av modern utrustning.

Intressenter för bolaget:
Recover Industriservice jobbar med kunder inom offentlig sektor, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner.

Se alla tjänster i menyn.

Sök efter kontaktperson


Vill du bli en av oss?

Är du en modig, omtänksam och pålitlig vardagshjälte? Vi söker alltid fler personer som vill vara med oss på vår tillväxtresa. Bläddra bland våra lediga tjänster och hitta ditt nästa drömjobb här!

Skadefria månader

Vi på Recover Industriservice tar säkerhet på största allvar och jobbar aktivt med att öka medvetenheten kring riskerna runtomkring oss för att på så sätt minska våra olyckor.

Sedan 2021 har vi firat våra skadefria månader med tårta, men också med att skänka 5 000 kr till välgörande ändamål. Detta till organisationer som våra medarbetare själva har fått rösta fram. Under 2022 bidrog vi med runt 50 000 kr till Barncancerfonden, Suicide Zero och Maskrosbarn. Nu har andra kvartalet avslutats och vi har gjort det utan en olycka med sjukfrånvaro. Superkul!

Vi har firat detta både med tårta och genom att betala in 5 000 kr vardera till utvalda organisationer enligt nedan. Tack alla som har varit med och bidragit. Fortsätt att jobba säkert!

Januari: Maskrosbarn
Februari: Bröstcancerfonden
Mars: Prostatacancerförbundet
April: Min Stora Dag
Maj: Börje Salmings ALS-stiftelse
Juni: Barncancerfonden
Juli: Bröstcancerfonden

Recover Industriservice AB = Omtänksamma

Rörinfodring

Genom en rörinfodring renoverar du befintliga rör i fastigheter och mark. Att genomföra en rörinfodring av avloppsrör är en tids-, kostnads- och miljöeffektiv lösning där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva. De boende behöver inte flytta under tiden renoveringen pågår och vid en rörinfodring behöver vi varken bila, riva eller gräva. Om behov finns av extra toalett och dusch under renoveringen så hjälper vi självklart till även med det.

Recover har även mätutrustning som hjälper till att hitta rördragningar i konstruktionen, om det saknas ritningar över fastighetens rördragningar.

Här kan du läsa mer in rörinfodring.

Kontakt rörinfodring