Cisternkontroll

Vinsten kan bli stor, tryggheten ännu större, när ni anlitar Recover vid cisternkontroll. Vi har den senaste tekniken, ackrediterade kontrollanter och lämnar kontrollrapport efter utförd kontroll.

Telefon:
Dalarna 010 - 143 05 61
Gävle 010 - 143 05 51
Göteborg 010 - 143 05 15
Stockholm 010 - 143 09 92
Uppsala 010 - 143 09 64
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 - 143 03 24

Vi ger våra kunder trygghet

Den 1 juli 2000 infördes en ny lag som berör alla fastighetsägare som har oljecisterner som är större än 1000 liter.

Under det första året med den nya lagen har flera fall av oljeskador lett till åtal. 60 procent av Sveriges oljecisterner har inte genomgått någon typ av kontroll. Av de kontrollerade cisternerna har bara 35-40 procent varit skadefria. De skadade cisternerna har varierande skador men många är i så dåligt skick att man lätt kan peta hål på dem vid kontroll. Det är detta som ligger som grund när nu Naturvårdsverket arbetat fram den nya lagen.

Vad händer om man struntar i kontrollen?

Om man struntar i kontrollen och en olycka inträffar överlämnas eventuella miljöskador till åklagare för prövning. Om skadan bedöms ha uppkommit på grund av bristfällig skötsel leder det till åtal.

Ackrediterat kontrollorgan

Ackrediterat kontrollorgan

Recover AB är ett ackrediterat kontrollorgan typ C. Ackrediteringen innebär att Recover har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra cisternkontroll enligt regelverket MSBFS 2018:3.

Kontrollrapport - Vad gäller?

Kontrollrapport - Vad gäller?

I den nya lagstiftningen finns ett sista datum då det måste finnas en kontrollrapport.

• Utomhuscisterner senast 1 juli 2004.
• Inomhuscisterner senast 1 juli 2006.