Grävsug / Vakuumschaktning

Vakuumschaktning med grävsug är ett mycket säkert och skonsamt sätt att frilägga trädrötter, rör i mark samt grävning runt kablar och mycket annat. En grävsug är ett detaljinstrument som med finlirande teknik suger upp markmassorna istället för en mer traditionell grävning. Recover har lång erfarenhet av alla typer av arbeten och tar hela ansvaret för planering, genomförande och bortforsling. Kontakta oss så guidar vi dig fram till rätt lösning och kartlägger vilka metoder och verktyg som behövs för just ditt problem.

Telefon:
Dalarna 010 - 143 05 61
Gävle 010 - 143 05 51
Göteborg 010 - 143 05 15
Stockholm 010 - 143 09 91
Uppsala 010 - 143 09 63
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 - 143 03 22

Grävsug för bättre precision

Den stora fördelen med grävsugning är att den inte skadar något där nere under marken och den kan komma åt där det är för trångt för en grävmaskin. Naturen kan vara känslig eller så finns här ett kabelstråk att ta hänsyn till. Grävsugen arbetar försiktigt och precist, så arbetssättet är både tids- och kostnadsbesparande. Framförallt eftersom du inte riskerar återställningsarbeten vid eventuella skador. För oss är inga arbeten för stora och det enda som egentligen krävs är att terrängen måste kunna bära en lastbil.

Vikten av erfarenhet och utbildning

Recover har lång och bred erfarenhet och genomgår fortlöpande utbildningar vilket är viktigt för att hålla sig à jour med teknik och nya metoder. En av Europas främsta trädexperter har utbildat oss i trädrotens mycket känsliga system och hur man på bästa sätt beskär och varsamt lagar en skada för att undvika rötskador.

Effektiva maskiner

Recover har två grävsugare och dessa är utrustade med en modern slangteknik som jobbar mer i detalj. Här finns också ett roterande verktyg, ett slags munstycke som med effektiv rotation arbetar sig ner i kompakt mark samtidigt som den suger. Grävsugarna är dessutom utrustade med ett verktyg för att kunna tippa av materialet på en lastväxlare för smidig bortforsling av massorna.

Vakuumschaktning med grävsug

Säker och skonsam vakuumschaktning med grävsug

  • Friläggning av trädrötter.
  • Skadar ej rör i mark.
  • Säker grävning runt kablar.

6-10m slangarm
Ingen extra grävmaskin krävs för att hålla slangen. Maskinen och slangarmen kan fjärrmanövreras och köras av en och samma person.

10" (250mm) slang
För högre sugkapacitet och grövre massor.

Tanken rymmer 10m³
Kan sidotippas i till exempel en separat container, utan att grävsugen behöver förflyttas.

Inbyggd luftkompressor
Enkelt kan anslutning till pneumatisk utrustning, som till exempel luftlansar för att luckra upp jorden.

Vattentank på 1m³ och inbyggd högtryckstvätt

Maximalt luftflöde på 42000m³/h
Cirka 5 gånger högre än vanliga torrsugsfordon.

Klarar även våta massor och slam - en bil som klarar alla olika typer av arbeten.

Varför Recover?

När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.

Läs också om

Torrsugning / Vakuumsugning

Torrsugning / Vakuumsugning

Torrsugning är ett smidigt sätt att tömma eller fylla krypgrunder, vindar och...

Läs mer