Hantering av farligt avfall

Transport av olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter. Recovers specialutbildade chaufförer transporterar farligt avfall säkert och effektivt. Behöver ni hjälp med ADR-transporter – kontakta oss idag!

Vad är farligt avfall?

Samlingsbegreppet farligt avfall/gods innefattar många ämnen och föremål som har farliga egenskaper. Dessa egenskaper gör att de kan orsaka skador på miljö, egendom eller människor.

Exempel på Farligt gods är oljehaltiga vätskor och andra emulsioner.

En säker transport gynnar alla och vi är mycket stolta över att kunna tillhandahålla trygga transporter för farligt gods. Tack vare utbildade chaufförer och lång erfarenhet kan vi hjälpa till att skräddarsy lösningar för den här typen av transporter.

ADR-transporter

ADR-transporter

Vi har en väl anpassad fordonspark som vi ser till att underhålla väl för att skydda såväl miljö och allmänhet som olika företagsintressen. För att få hantera ADR-transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods.

Trygga transporter

Trygga transporter

För att få hantera ADR-transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods.

NYTT!

Skärpta rapporteringsskyldighet för farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 har alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar eller mäklar med farligt avfall skyldighet att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfallet till Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Uppgifterna ska rapporteras in kontinuerligt.

Vi hjälper er att sköta rapporteringen
Som ert ombud övertar vi ansvaret för den omfattande rapportering av det farliga avfallet till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. Vi tar en avgift per rapportering till avfallsregistret och debiteras i samband med ordinarie fakturering.

Godkänna ombud
För att godkänna Recover som ert ombud fyller ni i formuläret så återkommer vi med ett avtal.


Ansökan ombud farligt avfall


Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ditt farliga avfall!

Kontakta oss