Torrsugning / Vakuumsugning

Torrsugning är ett smidigt sätt att tömma eller fylla krypgrunder, vindar och andra utrymmen där det är svårt att komma åt. Genom torrsugning flyttar du material effektivt – och framförallt dammfritt! Ordet torrsugning är något missvisande; ordet ”torr” eftersom maskinen kan suga i princip vad som helst, så även blöta material. Och ordet ”sugning” eftersom maskinen både kan suga in och blåsa ut olika material. Kontakta oss med ditt problem så hittar vi den bästa lösningen för just dig.

Telefon:
Dalarna 010 - 143 05 61
Gävle 010 - 143 05 51
Göteborg 010 - 143 05 15
Stockholm 010 - 143 09 91
Uppsala 010 - 143 09 63
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 - 143 03 22

Suger och tömmer material

Torrsugning görs med en teknik som kan liknas vid en jättestor dammsugare. Vi utför sugning och tömning av material som sågspån, lösull, singel eller sand. Vi har utrustning för att suga rent i alla slags utrymmen, från omfattande industrirengöring till källaren i villan. Inget jobb är för litet eller stort, vi hjälper dig! I industrin kan torrsugning vara lämplig vid rengöring av brännugnar, traverser och bandgångar med mera. På renoverings- och tillbyggnadsarbeten är metoden bra vid till exempel sugning av trossbottnar eller för att avlägsna taksingel.

Dammfritt, rent och inga trasiga ryggar

Vid byggen och renovering finns krav på hur mycket damm som får spridas. Med en torrsug slipper du tänka på det då allt sugs in i den stora dammsugaren och lämnar både platsen och omgivande utrymmen helt rena. Ofta kanske man tar handkraft till hjälp för att bära ut tungt material i exempelvis svårtillgängliga källare och även här finns stränga krav på hur länge en person får bära tungt. Med hjälp av långa slanglängder arbetar vi väldigt flexibelt och kan komma åt i trånga utrymmen en bra bit ifrån själva bilen. Låt torrsugen göra det tunga lyftet eller materialförflyttningen. Det är både tids- och kostnadseffektivt och dessutom undviker du helt onödiga arbetsmiljö- och personskador.

Ombyggnad och renovering

Vi tar alla typer av torrsugningsuppdrag. Vi arbetar ofta i industrimiljöer, och hjälper även till vid ombyggnad och renovering av fastigheter. Sugbilarna tömmer med hjälp av vakuum, effektivt utrymmen på material som sand, grus, sågspån, lösull och taksingel. Vi tar även hand om avfallet och transporterar bort det. Vi har kontakter med stora avfallsanläggningar för att materialet ska sorteras rätt. Tidsbesparingen är stor, och om du räknar på alla moment i kedjan blir även kostnadsbesparingen tydlig. Det går att använda torrsugning för så mycket; reningsverk, bilvårdsanläggningar, installationsavdelningar och trånga utrymmen.Blås ut med vakuumsug!

Sugbilar kan också användas på motsatt sätt, för att blåsa ut material för att till exempel fylla igen en grund eller fylla en yta med grus. Vi kan alltså blåsa in material där det behövs. I trånga miljöer kan man snabbt blåsa in exempelvis singel eller makadam. Vi tillhandahåller hela kedjan från beställning och upphämtning av material, vilket vakuumsugs in i tanken på sugbilen. Därefter vänder vi på tekniken och blåser ut grusmaterialet precis där det ska vara. För vissa speciella material som till exempel isolering använder och synkar vi med specialiserade samarbetspartners för inblåsningen efter att vi har sugit bort den gamla. Effektivt och smidigt, helt enkelt.

Recover har lång erfarenhet och stor kunskap

Med över 20 års erfarenhet har vi skaffat oss en bred kunskap och behöver därför inte uppfinna hjulet vid varje nytt uppdrag. Vi vet hur varje situation ska hanteras och anpassar tjänsten efter ditt behov. Genom en god planering tillsammans med dig som kund kan vi alltid leverera en kostnadseffektiv tjänst utifrån ditt perspektiv. Om det behövs involverar vi fler parter och packar ihop hela kedjan på bästa sätt. Vi har en kompetent arbetsledning som kartlägger arbetet och guidar till rätt lösning för just dig. Som kvalitetssäkring återkopplar vi löpande och stämmer av när det är klart samt kontrollerar om något mer behövs. Recover är bra på att anpassa tjänsten och tar små som stora jobb.Varför Recover?

När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.

Läs också om

Grävsug / Vakuumschaktning

Vakuumschaktning med grävsug är säkert och skonsamt och underlättar...

Läs mer