Recover Enköping

Här hittar du oss
Myrangatan 8, 745 37 Enköping

Kontakt Enköping

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar, Rörinspektion eller Stamspolning 010 - 143 01 30
Container eller Kranbil 010 - 143 01 40
Torr- eller Grävsug 010 - 143 09 63
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 09 64
Slamtömningar 010 - 143 03 25
E-post: order.isuppsala@recover.se

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Thomas Edvardsson Thomas Edvardsson

Kalkylator
Rörinfodring, offertförfrågning VA
010 - 143 03 77
thomas.edvardsson@recover.se

Rikard Johansson Rikard Johansson
Marcus Westerlund Marcus Westerlund

Arbetsledare
Rörinspektion & Stamspolning
010 - 143 01 52

marcus.westerlund@recover.se

Kontakt Enköping

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 09 71
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 09 72
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 01 10
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 09 74
Radon 010 - 143 09 76
Fastighet & Skadejour 010 - 143 09 75
E-post: order.ssuppsala@recover.se

Joachim Nordgren Joachim Nordgren

Kontakt Enköping

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall
Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Kontakta Industriservice Uppsala Län

Kontakta Skadeservice Uppsala Län

Kontakta Recover Riv & Håltagning