Recover Gävle

Här hittar du oss
Utmarksvägen 10, 802 91 Gävle

Kontakt Gävle

Industriservice

Telefon:
Order/beställning 010 - 143 05 51
Offertförfrågningar gällande VA-tjänster 010 - 143 05 52
E-post:
order.isgavle@recover.se

Patrik Larsson Patrik Larsson
Ann-Christin Ax Ann-Christin Ax
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Filip Larsson Filip Larsson

Arbetsledare
Torrsug & Grävsug
010 - 143 01 08
filip.larsson@recover.se

Kontakt Gävle

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 04 31
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 04 32
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 04 33
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 04 34
Radon 010 - 143 04 35
Fastighet & Skadejour 010 - 143 04 36
E-post:
order.ssgavleborg@recover.se

Fredrik Hammarqvist Fredrik Hammarqvist

Storskadesamordnare & MEPS-ansvaring
010 - 143 08 43
fredrik.hammarqvist@recover.se

Tanja Nääs Tanja Nääs

Arbetande förman
Försäkringsbolag
010 - 143 00 41

tanja.naas@recover.se

Henrik Alm Henrik Alm

Kontakt Gävle

Riv & Håltagning

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Kontakta Industriservice Gävleborg

Kontakta Skadeservice Gävleborg

Kontakta Recover Riv & Håltagning