Recover Nyköping

Här hittar du oss

Östra Kyrkogatan 38A
611 33 Nyköping

Kontakt Nyköping

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar eller Rörinspektion 010 - 143 03 20
Torr- eller Grävsug 010 - 143 03 22
Rörinfodring 010 - 143 03 23
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 03 24
Slamtömningar 010 - 143 03 25
Offertförfrågningar gällande VA-tjänster 010 - 143 03 26
E-post:
order.ismalardalen@recover.se

Niclas Lövberg Niclas Lövberg

Regionchef Industriservice Mälardalen
010 - 143 03 09
niclas.lovberg@recover.se

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Anders Smideby Anders Smideby

Arbetsledare Industriservice
Farligt avfall
010 - 143 03 02

anders.smideby@recover.se

Kontakt Nyköping

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 04 51
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 04 52
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 04 53
Radon 010 - 143 04 54
Fastighet & Skadejour 010 - 143 04 55
E-post: order.sssodermanland@recover.se

Fredrik Hammarqvist Fredrik Hammarqvist

Arbetschef
Storskadesamordnare & MEPS-ansvaring

010 - 143 08 43
fredrik.hammarqvist@recover.se

Magnus Bodin Magnus Bodin
Anton Eriksson Anton Eriksson

Kontakt Nyköping

Riv & Håltagning

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Kontakta Industriservice Västmanland, Södermanland eller Närke Län

Kontakta Skadeservice Södermanland

Kontakta Recover Riv & Håltagning