Recover Kungsör

Kontakt Kungsör

Riv & Håltagning

Här hittar du oss
Fredsgatan 8
736 32 Kungsör

Växel: 010-122 13 00
E-post: info.rivhaltagning@recover.se

Stefan Molinder Stefan Molinder

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
070-778 18 07

stefan.molinder@recover.se

Håkan Ahlm Håkan Ahlm

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
070-77 880 83

hakan.alm@recover.se

Stefan Larsson Stefan Larsson

Koordinator/Arbetsledare
Håltagning, rivning och sanering
070-778 18 43

stefan.larsson@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
070-247 49 10
mats.lindvall@recover.se

Thomas Holm Thomas Holm
Frans Gustavsson Frans Gustavsson
Mattias Andersson Mattias Andersson

Kontakt Kungsör

Skadeservice

Niclas Tessman Niclas Tessman

Kontakt Kungsör

Industriservice

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010-143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Stefan Kristensen Stefan Kristensen

Projektledare/Arbetsledare Industriservice
Relining
010 - 143 03 09
stefan.kristensen@recover.se