Recover Kungsör

Kontakt Kungsör

Riv & Håltagning

Här hittar du oss
Fredsgatan 8
736 32 Kungsör

Växel: 010 - 122 13 00
E-post: info.rivhaltagning@recover.se

Stefan Molinder Stefan Molinder

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 02
stefan.molinder@recover.se

Håkan Ahlm Håkan Ahlm

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 01
hakan.alm@recover.se

Stefan Larsson Stefan Larsson

Koordinator/Arbetsledare
Håltagning, rivning och sanering
010 - 122 13 03
stefan.larsson@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Thomas Holm Thomas Holm

Arbetsledare Asbestsanering
010 - 122 13 52
thomas.holm@recover.se

Frans Gustavsson Frans Gustavsson
Mattias Andersson Mattias Andersson
Axel Heimersson Axel Heimersson

Kontakt Kungsör

Industriservice

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Kontakt Kungsör

Skadeservice

Niclas Tessman Niclas Tessman