Recover Norrtälje

Här hittar ni oss
Gäddvägen 7, 761 41 Norrtälje

Kontakt Norrtälje

Industriservice

Jonas Svan Jonas Svan
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010-143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Stefan Kristensen Stefan Kristensen

Projektledare/Arbetsledare Industriservice
Relining
010 - 143 03 09
stefan.kristensen@recover.se

Anders Englöf Anders Englöf

Arbetsledare Industriservice
010 - 143 02 02
anders.englof@recover.se

Kontakt Norrtälje

Skadeservice

Larry Höjer Larry Höjer

Regionchef Skadeservice
010-143 03 61

larry.hojer@recover.se

Robin Landberg Robin Landberg

Arbetsledare Skadeservice
010 - 143 02 39
robin.landberg@recover.se

Kontakt Norrtälje

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering

073-625 31 70
tony.westman@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
070-247 49 10
mats.lindvall@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall
Stefan Lövestedt Stefan Lövestedt

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och Sanering
073-625 31 88

stefan.lovestedt@recover.se

Kontakta oss