Recover Stockholm

Här hittar ni oss

Staffans väg 4, 192 78 Sollentuna

Stensätravägen 9A, 127 39 Skärholmen

Vintergatan 8, 172 69 Sundbyberg

Kontakt Stockholm

Industriservice

Peter Rosenblom Peter Rosenblom

Regionchef Industriservice
010 - 143 01 21
peter.rosenblom@recover.se

Jonas Svan Jonas Svan
Tony Axelsson Tony Axelsson

Affärsområdeschef Industriservice
010 - 143 00 04

tony.axelsson@recover.se

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Anders Englöf Anders Englöf

Arbetsledare Industriservice
Högtrycksspolning/slamsugning, rörinspektion avlopp mark & kommunala slamuppdrag
010 - 143 02 02
anders.englof@recover.se

Petter Stenmo Petter Stenmo

Arbetsledare Industriservice
Högtrycksspolning & rörinspektion avlopp i fastighet
010 - 143 02 85
petter.stenmo@recover.se

Filip Larsson Filip Larsson

Arbetsledare Industriservice
Torrsug & Grävsug
010 - 143 01 08
filip.larsson@recover.se

Ann-Christin Ax Ann-Christin Ax

Arbetsledare Industriservice
FA & oljeavskiljare
010 - 143 01 47
ann-christin.ax@recover.se

Jessica Granudd Lyngbrant Jessica Granudd Lyngbrant

Transportledare Industriservice
010 - 143 02 71
jessica.lyngbrant@recover.se

Antonia Hoffman Antonia Hoffman

Arbetsledare Industriservice
Vallentuna slam
010 - 1430187
antonia.hoffman@recover.se

Madelene Rydqvist Madelene Rydqvist

Kundservice Vallentuna Slam
010 - 143 02 47
madelene.rydqvist@recover.se

Kontakt Stockholm

Skadeservice

Anders Fagerkrantz Anders Fagerkrantz

Regionchef & VD, Recover Skadeservice AB
010 - 143 00 08
anders.fagerkrantz@recover.se

Fredrik Hammarqvist Fredrik Hammarqvist

Storskadesamordnare & MEPS-ansvaring
010 - 143 08 43
fredrik.hammarqvist@recover.se

Patrik Morell Patrik Morell
Frida Frånlund Frida Frånlund

Arbetsledare Skadeservice
Sanering och lösöre
010 - 143 02 26
frida.franlund@recover.se

Lisette Rosborg Lisette Rosborg

Arbetsledare Skadeservice
Sanering och rivning
010 - 143 02 24
lisette.rosborg@recover.se

Magnus Myrin Magnus Myrin

Arbetsledare Skadeservice
Rivning och sanering
010 - 143 02 23
magnus@demolit.se

Amadeus Meyer Amadeus Meyer

Arbetsledare Skadeservice
Rivning och sanering
010 - 143 02 18
amadeus@demolit.se

Björn Andersson Björn Andersson
Samuel Kourie Samuel Kourie
Nils Dalbratt Nils Dalbratt
Alexander Mattson Alexander Mattson
David Odeqvist David Odeqvist
Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker Norrtälje
010 - 143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Kontakt Stockholm

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall
Klas Pettersson Klas Pettersson

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 24
klas.pettersson@recover.se

Johannes Wall Brunström Johannes Wall Brunström
Hans Dahlman Hans Dahlman

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 19
hans.dahlman@recover.se

Fredrik Wretman Fredrik Wretman
Stefan Lövestedt Stefan Lövestedt

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och Sanering
010 - 122 13 15

stefan.lovestedt@recover.se

Jonas Hedlund Jonas Hedlund

Arbetsledare/Projektchef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 09
jonas.hedlund@recover.se

Mikael Forsman Mikael Forsman

Arbetsledare
Rivning & håltagning
010 - 122 13 21
mikael.forsman@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Daniel Summanen Daniel Summanen
Joel Brännlund Joel Brännlund

Kontakta oss