Recover Stockholm

Här hittar ni oss

Staffans väg 4, 192 78 Sollentuna

Stensätravägen 9A, 127 39 Skärholmen

Vintergatan 8, 172 69 Sundbyberg

Kontakt Stockholm

Industriservice

Peter Rosenblom Peter Rosenblom

Regionchef Industriservice
010 - 143 01 21
peter.rosenblom@recover.se

Jonas Svan Jonas Svan
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Stefan Kristensen Stefan Kristensen

Projektledare/Arbetsledare Industriservice
Relining
010 - 143 03 09
stefan.kristensen@recover.se

Anders Englöf Anders Englöf

Arbetsledare Industriservice
Högtrycksspolning/slamsugning & rörinspektion avlopp mark
010 - 143 02 02
anders.englof@recover.se

Peter Johansson Peter Johansson

Arbetsledare Industriservice
Kommunala slamuppdrag
010 - 143 02 33
peter.johansson@recover.se

Petter Stenmo Petter Stenmo

Arbetsledare Industriservice
Högtrycksspolning & rörinspektion avlopp i fastighet
010 - 143 02 85
petter.stenmo@recover.se

Simon Johansson Simon Johansson

Arbetsledare Industriservice
010 - 143 02 73
simon.johansson@recover.se

Ann-Christin Ax Ann-Christin Ax

Arbetsledare Industriservice
010 - 143 01 47
ann-christin.ax@recover.se

Jessica Granudd Lyngbrant Jessica Granudd Lyngbrant

Transportledare Industriservice
010 - 143 02 71
jessica.lyngbrant@recover.se

Antonia Hoffman Antonia Hoffman

Arbetsledare Industriservice
Vallentuna slam
010 - 1430187
antonia.hoffman@recover.se

Kontakt Stockholm

Skadeservice

Thomas Jonsson Thomas Jonsson
Tony Cadenius Tony Cadenius
Thomas Hellberg Thomas Hellberg
Jonna Nyberg Jonna Nyberg

Arbetsledare Skadeservice
010 - 143 02 13
jonna.nyberg@recover.se

Sara Antoft Sara Antoft

Arbetsledare Skadeservice
010 - 143 02 22
sara.antoft@recover.se

Frida Frånlund Frida Frånlund

Arbetsledare Skadeservice
Sanering och lösöre
010 - 143 02 26
frida.franlund@recover.se

Lisette Rosborg Lisette Rosborg

Arbetsledare Skadeservice
Sanering och rivning
010 - 143 02 24
lisette.rosborg@recover.se

Johan Eklund Johan Eklund

Arbetsledare/Projektchef
Rivning och sanering
010 - 143 02 14
johan@demolit.se

Magnus Myrin Magnus Myrin

Arbetsledare Skadeservice
Rivning och sanering
010 - 143 02 23
magnus@demolit.se

Amadeus Meyer Amadeus Meyer

Arbetsledare Skadeservice
Rivning och sanering
010 - 143 02 18
amadeus@demolit.se

Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker
010 - 143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Niclas Tessmann Niclas Tessmann
Alexander Mattson Alexander Mattson

Kontakt Stockholm

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall
Klas Pettersson Klas Pettersson

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 24
klas.pettersson@recover.se

Hans Dahlman Hans Dahlman

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 19
hans.dahlman@recover.se

Fredrik Wretman Fredrik Wretman
Stefan Lövestedt Stefan Lövestedt

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och Sanering
010 - 122 13 15

stefan.lovestedt@recover.se

Jonas Hedlund Jonas Hedlund

Arbetsledare/Projektchef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 09
jonas.hedlund@recover.se

Mikael Forsman Mikael Forsman

Arbetsledare
Rivning & håltagning
010 - 122 13 21
mikael.forsman@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Torbjörn Åhlund Torbjörn Åhlund

Kontakta oss