TierpRING OSS 0771 - 103 500

Kontakt Tierp

Industriservice

Patrik Larsson Patrik Larsson

Tf Regionchef Industriservice Norr
010 - 143 01 18

patrik.larsson@recover.se

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010-143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Magnus Söderberg Magnus Söderberg

Arbetsledare Industriservice
Avloppsrensning & slamsugning
010 - 143 01 14
magnus.soderberg@recover.se

Marcus Westerlund Marcus Westerlund

Arbetande förman
Rörinspektion & Stamspolning
010 - 143 01 52

marcus.westerlund@recover.se

Kontakt Tierp

Skadeservice

Jonas Blomqvist Jonas Blomqvist

Regionchef Skadeservice Norr
010-143 03 05

jonas.blomqvist@recover.se

Kontakt Tierp

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Tf Arbetschef Totalrivning
073-625 31 70

tony.westman@recover.se

Kontakta oss

RING OSS 0771 - 103 500