Recover Uppsala

Här hittar du oss
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

Kontakt Uppsala

Industriservice

Patrik Larsson Patrik Larsson

Regionchef Industriservice Uppsala
010 - 143 01 18
patrik.larsson@recover.se

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010-143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Stefan Kristensen Stefan Kristensen

Projektledare/Arbetsledare Industriservice
Relining
010 - 143 03 09
stefan.kristensen@recover.se

Filip Larsson Filip Larsson

Arbetsledare Industriservice
Torrsug & Grävsug
010 - 143 01 08
filip.larsson@recover.se

Sebastian Bernsten Sebastian Bernsten

Arbetsledare Industriservice
Avloppsrensning & slamsugning
010-143 01 26
sebastian.bernsten@recover.se

Sanna Kjettselberg Strand Sanna Kjettselberg Strand

Arbetsledare Industriservice
Kommunala Slamuppdrag
010-143 00 49
sanna.strand@recover.se

Peter Högosta Peter Högosta

Arbetsledare Industriservice
Container, Kranbil, vattentransporter & filteranläggningar
010 - 143 01 19
peter.hogosta@recover.se

Arne Jansson Arne Jansson

Arbetsledare Industriservice
ADR
arne.jansson@recover.se

André Peräinen André Peräinen

Arbetande förman
Rörinspektion Fastighet
010 - 143 01 63

andre.perainen@recover.se

Marcus Westerlund Marcus Westerlund

Arbetsledare Industriservice
Rörinspektion & Stamspolning
010 - 143 01 52

marcus.westerlund@recover.se

Kontakt Uppsala

Skadeservice

Mathias Jensen Mathias Jensen

Regionchef Skadeservice Uppsala
010-143 00 03

mathias.jensen@recover.se

David Wik David Wik

Arbetschef Skadeservice Uppsala
010 - 143 01 50
david.wik@recover.se

Robert Lövkvist Robert Lövkvist
Peter Sundlöf Peter Sundlöf

Arbetsledare Skadeservice
Vatten- & Brandsanering, Klotter, Rivning, Bilning
010 - 143 01 22
peter.sundlof@recover.se

Ellinor Johansson Ellinor Johansson

Arbetsledare Skadeservice
Lösöre, sanering, städ, magasinering
010 - 143 01 07
ellinor.johansson@recover.se

Berndt Johansson Berndt Johansson

Arbetsledare Skadeservice
Tungrivning, håltagning, Asbest, PCB
010 - 143 01 02
berndt.johansson@recover.se

Magnus Lång Magnus Lång

Arbetsledare Skadeservice
Tungrivning, Asbest, PCB
010 - 143 01 13

magnus.lang@recover.se

Patrik Morell Patrik Morell

Arbetsledare Skadeservice
Jouransvarig, grävning, rivning och kärltvätt
010 - 143 01 20

patrik.morell@recover.se

Sami Brundin Sami Brundin

Arbetsledare Skadeservice
Brand, vattenskador, lättrivning
010 - 143 01 25
sami.brundin@recover.se

Alexandra Hedengren Alexandra Hedengren
Peter Forssell Peter Forssell
Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker
010-143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Rolf Östlund Rolf Östlund

Miljötekniker/ Auktoriserad provtagare
010 - 143 01 24

rolf.ostlund@recover.se

Mikael Karlsson Mikael Karlsson

Kontakt Uppsala

Riv & Håltagning

Hans Dahlman Hans Dahlman

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och sanering
073-663 31 96

hans.dahlman@recover.se

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
073-625 31 70

tony.westman@recover.se

Klas Pettersson Klas Pettersson

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering

073-416 39 04
klas.pettersson@recover.se

Fredrik Wretman Fredrik Wretman
Magnus Engvall Magnus Engvall
Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
070-247 49 10
mats.lindvall@recover.se

Jonas Hedlund Jonas Hedlund

Arbetsledare/Projektchef
Rivning, Håltagning och sanering
070-419 19 04
jonas.hedlund@recover.se

Kontakta oss