Uppsala

Här hittar du oss
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

DYGNET RUNT 0771 - 103 500

Uppsala

Våra medarbetare

Mathias Jensen Mathias Jensen

Regionchef Skadeservice Uppsala
010-143 00 03

mathias.jensen@recover.se

Patrik Larsson Patrik Larsson

Regionchef Industriservice Uppsala
010 - 143 01 18
patrik.larsson@recover.se

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef Rivning, Tf Totalrivning Uppsala
073-625 31 70
tony.westman@recover.se

David Wik David Wik

Arbetschef Skadeservice Uppsala
010 - 143 01 50
david.wik@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall

Arbetschef Håltagning
070-419 19 10
magnus.engvall@recover.se

Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010-143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Robert Lövkvist Robert Lövkvist
Berndt Johansson Berndt Johansson

Arbetsledare Skadeservice
Tungrivning, håltagning, Asbest, PCB
010 - 143 01 02
berndt.johansson@recover.se

Ellinor Johansson Ellinor Johansson

Arbetsledare Skadeservice
Lösöre, sanering, städ, magasinering
010 - 143 01 07
ellinor.johansson@recover.se

Filip Larsson Filip Larsson

Arbetsledare Industriservice
Torrsug & Grävsug
010 - 143 01 08
filip.larsson@recover.se

Magnus Lång Magnus Lång

Arbetsledare Skadeservice
Tungrivning, Asbest, PCB
010 - 143 01 13

magnus.lang@recover.se

Magnus Söderberg Magnus Söderberg

Arbetsledare Industriservice
Avloppsrensning & slamsugning
010 - 143 01 14
magnus.soderberg@recover.se

Mikael Sjöberg Mikael Sjöberg

Arbetsledare Industriservice
Kommunala Slamuppdrag
010- 143 01 41
mikael.sjoberg@recover.se

Patrik Morell Patrik Morell

Arbetsledare/ Jouransvarig
010 - 143 01 20

patrik.morell@recover.se

Peter Högosta Peter Högosta

Arbetsledare
Container & Kran
010 - 143 01 19
peter.hogosta@recover.se

Peter Rosenblom Peter Rosenblom
Peter Sundlöf Peter Sundlöf

Arbetsledare Skadeservice
Vatten- & Brandsanering, Klotter, Rivning, Bilning
010 - 143 01 22
peter.sundlof@recover.se

Sami Brundin Sami Brundin

Arbetsledare Skadeservice
Brand, vattenskador, lättrivning
010 - 143 01 25
sami.brundin@recover.se

Rolf Östlund Rolf Östlund

Miljötekniker/ Auktoriserad provtagare
010 - 143 01 24
rolf.ostlund@recover.se

Alexandra Hedengren Alexandra Hedengren
Peter Forssell Peter Forssell
Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker
010-143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Mikael Karlsson Mikael Karlsson
André Peräinen André Peräinen

Arbetande förman Rörinspektion Fastighet
010 - 143 01 63
andre.perainen@recover.se

Marcus Westerlund Marcus Westerlund

Arbetande förman
Rörinspektion & Stamspolning
010 - 143 01 52
marcus.westerlund@recover.se

Kontakta oss

DYGNET RUNT 0771 - 103 500