Bolag och affärsområden inom Recover

Recover Skadeservice AB

Skadeservice består av 5 st segment:
- Rivning
- Sanering
- Asbest/PCB
- Avfuktning
- Fastighetsservice

Skadeservice arbetar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom att kontinuerligt byta ut fordon och maskiner till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor. Skadeservice arbetar kontinuerligt med att begränsa kemikalieförbrukningen på de tjänster vi utför.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Skadeservice arbetar aktivt för att medarbetarnas arbete skall minska tungt och enformigt arbete genom att variera arbetet för vår personal samt vara i framkant med den modernaste utrustning som finns på marknaden för ändamålet.

Intressenter för bolaget:
Skadeservice främsta kunder är offentliga sektorn, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner.

Recover Industriservice AB

Industriservice består av 5 st segment:
- Container
- FA-farligt avfall/ADR
- Torrsugning
- Slam
- VA

Industriservice arbetar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom utbyte av äldre fordon till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor.

Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan som får utföra 5-årskontroller av olje- & fettavskiljare i enlighet med SSEN 1825 och SS-EN 858-2 kap.6.5

Industriservice arbetar aktivt för att medarbetarna skall minska tungt och enformigt arbete genom kortare arbetstider samt vara i framkant med den modernaste utrustning som finns på marknaden för ändamålet.

Intressenter för bolaget:
Industriservice främsta kunder är offentliga sektorn, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner

Recover Riv & Håltagning AB

Riv och håltagning omfattar entreprenadverksamhet inom byggbranschen med specialinriktning på håltagning, rivning och sanering.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. De område som kräver tillstånd är asbestsanering och utgör cirka 15% av affärsområdets omsättning.

Inom bolaget arbetar vi aktivt med minskade utsläpp för transporter genom nyinvesteringar och användandet av modernare maskiner och utrustning. Viktiga arbetsmiljöfrågor inom affärsområdet innefattar minskade vibrations och dammspridning genom modernare vibrationsdämpande maskiner, vilket minimerar vibrations och förslitningsskador samt upprättande av inplastade zoner med undertryck för bättre inandningsluft.

Intressenter bolaget:
Bolagets tjänster säljs huvudsakligen till byggbolag och andra entreprenörer inom byggbranschen.

Larry Höjer Larry Höjer

VD Recover Skadeservice AB
010-143 03 61

larry.hojer@recover.se

Mikael Royson Mikael Royson

VD Recover Industriservice AB
mikael.royson@recover.se

Calle Brogren Calle Brogren

Recover Riv & Håltagning AB
070-710 22 82

calle.brogren@recover.se