Certifikat och tillstånd

Certifikat

Recovers certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (Miljö)

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Tillstånd

  • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
  • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
  • Tillstånd att hantera asbest vid rivning
  • Tillstånd att hantera asbest vid analys
  • Diverse tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet m.m.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Medlemskap

  • ID06 registrerat företag
  • Medlem i Saneringsföretagens Riksförbund. Intyg 2024 >>