Hantering av farligt avfall

Recover fungerar som en rikstäckande samlingstjänst med rätt kunskap, rätt fordonsflotta och rätt auktorisering. Till våra utbildade chaufförer av ADR-anpassade lastbilar kan du tryggt lämna över transporten av olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter – säkert och effektivt. Vi är en av Länsstyrelsen godkänd leverantör och har de ackrediteringar som säkerställer att arbetet blir utfört enligt lagar och krav.

ADR – regelverk för hantering av farligt avfall

ADR är en förkortning av Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Ett ADR-anpassat fordon innebär att det är anpassat efter reglementet angående säkra transporter av ämnen som kan vara farliga för människor och miljö. Om du transporterar en större mängd avfall per år ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. En mindre mängd (mindre än 100 kg eller 100 liter) behöver du anmäla till Naturvårdsverket. Som ert ombud ombesörjer vi all omfattande rapportering och dokumentation.

Vad är farligt avfall?

Samlingsbegreppet farligt avfall, eller farligt gods, innefattar många ämnen och föremål som innehar farliga egenskaper. Dessa egenskaper kan orsaka skador på miljö, egendom, djur eller människor. Exempel på farligt gods är oljehaltiga vätskor och andra emulsioner.

En säker transport gynnar därmed oss alla och hela vår omvärld och vi är mycket stolta över att kunna tillhandahålla trygga transporter för farligt gods. Tack vare utbildade chaufförer och lång erfarenhet kan vi hjälpa till att skräddarsy lösningar för den här typen av transporter.


ADR-transporter

ADR-transporter

Recover har en väl anpassad fordonspark som vi ser till att underhålla väl för att skydda såväl miljö och allmänhet som olika företagsintressen.

Trygga transporter

Trygga transporter

För att få hantera ADR-transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods.

NYTT!

Skärpt rapporteringsskyldighet för farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 har alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar eller mäklar med farligt avfall skyldighet att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfallet till Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Uppgifterna ska rapporteras in kontinuerligt.

Vi hjälper er att sköta rapporteringen
Som ditt ombud övertar vi ansvaret för den omfattande rapportering av det farliga avfallet till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. Vi tar en avgift per rapportering till avfallsregistret som debiteras i samband med ordinarie fakturering.

Godkänna ombud
För att godkänna Recover som företagets ombud fyller du i formuläret så återkommer vi med ett avtal.


Ansökan ombud farligt avfall


Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ditt farliga avfall!

Varför Recover?

När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.