Relining

Vid renovering av rör i fastigheter och i mark erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva.

Vi har även mätutrustning som hjälper till att hitta rördragningar i konstruktionen, då det ibland kan vara svårt att hitta ritningar.

Rörinfodring

Till skillnad mot traditionellt rörbyte används de befintliga stammarna vid rörinfordring och vare sig väggar eller golv behöver bilas upp för att komma åt de gamla rören.

Genom detta sparas inte bara tid och pengar: Även materialåtgång och transporter minskas, vilket innebär fördelar för miljön. Dessutom behöver inte de boende flytta under den korta period som stamrenoveringen tar.

Vi utför även punktlagningar och lösningar i mindre skala.

RÖRINFODRINGAR KAN MED FÖRDEL GENOMFÖRAS I:

  • Bostadsrättsföreningar
  • Privatbostäder
  • Offentliga byggnader

Enkel installation

  1. Operatören filmar de gamla rören för att se deras skick och få en överblick av omfånget av arbetet.
  2. Filmen och en sammanställd rapport skickas till kunden.
  3. Rören rensas och iordningställs för rörinfodring.
  4. Det nya fodret förs in via en specialkonstruerad utrustning.
  5. Fodret härdar på några timmar och röret kan därefter användas som vanligt.

En trygghet för kunden

Vi uppfyller de krav som Sacpipe Connection System ställer på sina auktoriserade installatörer. Som kund kan du därför vara säker på att de nya rören är av högsta kvalitet och att arbetet utförs av utbildade specialister.

För oss handlar det om ett helhetstänkande, som omfattar allt från utbildning av installatörer till en snabb, miljömedveten och kostnadseffektiv installation med en garanterad hög kvalitet.

Självbärande nya rör - inuti de gamla

Systemet vi arbetar med heter Sacpipe Connection System, nya självbärande rör som monteras inuti det gamla, ofta trasiga, rörsystemet.

Avloppsstammens funktion blir återställd, näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar och får en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Installeras med tryckluft

Sacpipe Connection System installeras med hjälp av tryckluftsteknik.

Själva råvaran är av ett industriellt tillverkat material som är testat, identifierbart och spårbart.

Avloppsstammar

Avloppsstammar

Ett flexibelt sömlöst foder installeras och ger en förutbestämd godstjocklek. Fodret finns för rördimensionerna 50-225 mm.

Grenrör

Grenrör

Överlappande grenrör ger ett skarvlöst rörsystem med förstärkningar i varje förgrening. Grenförstärkningarna är ett tillval och anpassas till varje system.

Böjar

Böjar

Systemet klarar flera böjar upp till 90°.

Anborrningsgren

Anborrningsgren

För nya anslutningar på befintliga köksstammar vid rörinfodring med flexibla foder (75/100). Anslutnings­diameter Ø50.

Dimensionsförändringar

Dimensionsförändringar

Systemet klarar dimensionsförändringar i avloppssystemet med mjuka övergångar.

Instickshylsa

Instickshylsa

lnstickshylsa i PP för att säkra övergången från konventionella rör till infodrade rör. Monteras tillsammans med en JET-koppling och fogmassa.

Rörpejling

Även om man har tillgång till ritningar kan det vara svårt att hitta rören.

Med hjälp av sonder och olika mätinstrument lokaliserar vi rördragningar och anslutningar.

Tillsammans ger rörpejling och rörinspektion exakt information om var påstick finns samt hur systemet är uppbyggt. Dessutom kan vi med pejling ta fram kopplingsritningar.

Läs också om

Rörinspektion

Rörinspektion

Vid filmning av ledningar, även kallad rörinspektion, använder vi avancerad inspektionsutrustning för att...

Läs mer

Kontakta oss