Rörinspektion

Vid filmning av ledningar, även kallad rörinspektion, använder vi avancerad inspektionsutrustning för att inspektera alla typer av ledningar, både i mark och fastighet. Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål som stenar och inträngande rötter.

Spolning av ledningen innan inspektion

Vid behov spolar vi ledningen som skall inspekteras. På så sätt ser vi rörväggen och kan bedöma ledningens kondition. Vi antecknar dimension, rörtyp, läge och annan relevant information i inspektionsprogrammet. Inspektionsutrustningen kan även mäta ledningens lutning. När en avvikelse påträffas under en rörinspektion stannas kameran och observationen dokumenteras av operatören. Kamerorna kan rotera 360 grader och har zoom-funktion för att kunna ta detaljrika bilder även i svåra miljöer. Räckvidden är upp till 500 meter från startpunkten.

Kamerainspektion av avlopp, rör och markledningar

Med hjälp av inbyggd radiosändare kan ledningar lokaliseras och kartläggas ovanför mark/golv. Befintliga ritningar kan då uppdateras enkelt och noggrant. Dokumentationen lagras både digitalt och i pappersform, filmerna arkiveras digitalt.

Rörinspektion är lämpligt för:
-
Besiktning av rör
- Underhållsarbete för att minimera risken för kostsamma skador
- Felsökning av rör
- Återkommande driftstörningar i rör

Misstänker du ett läckage i byggnaden?

Vi kan söka efter läckage. Vår utrustning kan lokalisera olika typer av läckage. När vi konstaterat läckaget så hjälper vi dig med omfattning av skadans storlek, dokumentation av skadan samt kontakten med ditt försäkringsbolag.

Läs också om

Fräsning

Fräsning

Fräsning, även kallat mekanisk rensning, är en metod som används för att...

Läs mer

Kontakta oss