Stamspolning

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Recover utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – ett smart, miljövänligt och hållbart sätt att öka livslängden på avloppssystemet. Och du, kostnaden är inte alls så hög som de flesta tror. Det är en bra investering i både tid och pengar. Ring oss idag så får du prisförslag och mer information!

Är ni en BRF som vill veta mer om våra tjänster? Klicka här!

Telefon:
Dalarna 010 - 143 05 61, Offertförfrågning 010 - 143 05 62
Gävle 010 - 143 05 51, Offertförfrågning 010 - 143 05 52
Göteborg 010 - 143 05 15, Offertförfrågning 010 - 143 05 17
Stockholm 010 -143 09 95, Offertförfrågning 010 - 143 09 98
Uppsala 010 - 143 01 30, Offertförfrågning 010 - 143 09 66
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 - 143 03 20,
Offertförfrågning 010 - 143 03 26

Öka livslängden på avloppssystemet

Alla fastigheter måste någon gång genomföra ett byte av avloppsstammarna, en dyr åtgärd som du kan förebygga med regelbundet underhåll. Vi på Recover utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – ett smart, miljövänligt och hållbart sätt att öka livslängden på avloppssystemet. Recover är noga med att spola alla stammar och grenar, och arbetar alltid enligt branschbestämmelser (ABT06) för rätt utförande och gällande garantier.

Stamspolning 5000kr rabatt

Just nu erbjuder vi 5000kr rabatt vid bokning av stamspolning. Är ni en förening med mer än 50 lägenheter så dubblar vi erbjudandet!
Gäller vid bokning av stamspolning t.o.m. 2023-09-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Hör av dig till oss för att få ett pris på en komplett rensning av av Era avloppsrör. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.

Offertförfrågan

Vad är stamspolning?

Att få stopp i avloppen i badrum, kök eller tvättstuga händer lite då och då. För det mesta kan problemet lösas genom att man rensar avloppet under diskhon eller i duschen. Men om det ofta blir stopp i avloppsstammarna i huset, eller om vattnet verkar rinna ut långsamt i avloppen kan stamspolning vara lösningen. Stamspolning är den enklaste och effektivaste typen av avloppsrengöring i villor, flerbostadshus och kontorsfastigheter.

Varför behövs stamspolning?

Dåligt flöde eller stopp i avloppet beror vanligtvis inte på att avloppsstammarna i fastigheten är utslitna. Anledningen är oftast beläggningar av fett inne i rören i kombination med låg varmvattentemperatur, eller att något främmande föremål fastnat.

Rör som är fulla med avlagringar och delvis igensatta ger inte bara problem med långsam avrinning. Om det även kluckar, låter och luktar illa från avloppet trots att vattenlåset är rensat, är det dags för en stamspolning.

Med stamspolning kan du förhindra att avloppsrören sätts igen helt och orsakar översvämning som leder till kostsamma fuktskador.

Hur ofta behövs stamspolning?

Regelbunden stamspolning bidrar till att avloppssystemet fungerar problemfritt så länge som möjligt, vilket innebär att du sparar pengar långsiktigt. Hur ofta du behöver genomföra en stamspolning beror på vilken typ av rör du har, hur rör och ledningar är lagda, hur avloppen används och hur hela systemet har skötts genom åren. Se till att stamspola vart tredje till femte år, så förebygger du problem.

Hur går en stamspolning till?

När vi på Recover gör en komplett stamspolning spolar vi samtliga spillvattenledningar som ansluter på samma system. Det är viktigt att spola igenom hela systemet, annars är risken att det snabbt blir stopp igen. Fastighetens vatten eller avlopp behöver inte stängas av.

Arbetet utförs skonsamt och effektivt genom att hett vatten spolas genom rören med ett anpassat tryck på 100-400 bar.

En stamspolning börjar med att vi spolar rören från bottenplan eller källaren, ut till anslutningen i gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt ska finnas i husgrunden. Om din fastighet saknar rensluckor kan vi ta upp hål och montera rensluckor inför stamspolningen.

När rören ut till gatan är spolade och fria från avlagringar och smuts arbetar vi oss uppåt i huset och fortsätter spolningen genom alla avloppsgrenar. Slutresultatet är att hela avloppsnätet är genomspolat och rent från avlagringar och proppar. När stamspolningen är färdig lämnar vi givetvis funktionsgaranti på avloppssystemet.

Stamspolning i villor och radhus

Från spolbilen drar vi in en slang och ansluter den till avloppet genom tvättställ, golvbrunnar eller exempelvis en renslucka. Slangen har ett särskilt munstycke som drar sig genom systemet och spolar rent det inifrån.

Stamspolning för flerbostadshus och kontorsfastigheter

Antalet lägenheter som vi hinner med per dag beror på omständigheterna. Om du vill kan vi ta hand om hela processen, inklusive information till fastighetens invånare och insamling av nycklar.

Mer information om stamspolning

Har du frågor om avloppsstammar, stamspolning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp? Kontakta oss på 0771-103 500.

Varför Recover?

När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.

Läs också om

Rörinspektion

Rörinspektion

Vi utför rörinspektion med modern kamerautrustning

Läs mer