2020-08-31

Recover förvärvar MISAB Gruppen

Recover stärker nu sin närvaro i Mälardalen genom att förvärva MISAB Gruppen. MISAB Gruppen grundades 1992 och omsätter årligen 150 MSEK inom affärsområdena Skadeservice och Industriservice. Verksamheten har kontor i Hallstahammar, Västerås och Eskilstuna.

Recover omsätter 900 MSEK årligen i Sverige i affärsområdena Industriservice, Skadeservice och Riv & Håltagning. Recover driver verksamheten utifrån 18 orter i Sverige genom varumärkena Relita, Betongborrargruppen och Demolit.

- MISAB Gruppen passar perfekt in i vår utveckling av Recovers svenska verksamhet, säger Andreas Tengelin, VD för Recover i Sverige. Förvärvet ger direkt väldigt fina samarbetsmöjligheter över alla våra affärsområden men MISAB Gruppens kompletterande tjänster skapar även många spännande möjligheter framåt. MISAB Gruppen har haft en imponerande tillväxt under de senaste åren med mycket kompetent och engagerad personal som vi nu välkomnar till oss.

- Det känns helt rätt att nu ta steget in i Recovers verksamhet för en fortsatt utveckling. Vi är väl bekanta med Relita och Betongborrargruppen sedan tidigare. Deras ambitioner framåt känns helt rätt och mycket stimulerande, säger Larry Höjer, en av MISAB Gruppens tre huvudägare. Recovers fokus på ett starkt lokalt entreprenörskap passar oss perfekt. Vi i ledningen är alla entusiastiska över att tillhöra Recover.

MISAB Gruppen kommer att byta namn till Recover senare i år tillsammans med Recovers övriga varumärken i Sverige.

- Genom detta förvärv utvecklar vi vår kompetens och närvaro i Mälardalen markant. Samtidigt ser vi att Recover Nordic som ägare kan utveckla verksamheten inom flera områden, inte minst inom digitalisering och HSE, säger Recover Nordics koncernchef Mattias Ringqvist i en kommentar.

Om Recover Nordic
Recover Nordic är marknadsledande i Norden inom Industri- & Skadeservice och har i tillägg en dominant position inom Riv & Håltagning i Sverige. Koncernen levererar tjänster till försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Sedan Recover Nordic etablerades som en självständig verksamhet för sex år sedan har företaget tredubblat omsättningen och genomfört 19 förvärv. Recover är en nordisk aktör som är rikstäckande i Norge, Danmark och Finland och är i Sverige marknadsledande i Mälardalen. Recover har över 2 100 anställda fördelat på 104 kontor över hela Norden.

EQT äger Recover Nordic och är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med över 25 års erfarenhet av företagsförvärv och utveckling av dessa. Bolaget har idag cirka 20 aktiva fonder som investerat i 140 företag runt om i världen, som tillsammans har över 158 000 anställda.

För ytterligare information kring vår verksamhet se gärna våra webbsidor.

www.misabgruppen.se|www.recovernordic.com
www.relita.se|www.betongborrargruppen.se
www.demolit.se

Frågor besvaras av:

Andreas Tengelin
VD Recover Sverige
Tel. 0708 46 40 70
andreas.tengelin@recover.se

Larry Höjer
VD MISAB
Tel. 0706 21 25 88
larry@misabgruppen.se