Fastighets- och skadejour

Fastighetsjouren löser problem när det händer något som kräver omedelbara insatser i fastigheter och anläggningar. Våra unika resurser, såväl personal som maskiner och lokaler, utgör grunden för en bra och korrekt insats när behovet är som störst och mest akut. Vi har jour dygnet runt, vilket innebär att vi kan påbörja insatsen omgående vid akuta ärenden.

Stopp i avloppet

Stopp i avloppet

Rinner det vatten överallt? Vi hjälper dig åtgärda stopp i avloppet så att du kan vara tillbaks till vardagen snabbt och smidigt.

Låsöppning 
eller elavbrott

Låsöppning
eller elavbrott

När olyckan är framme har vi resurserna att hjälpa dig snabbt.

Översvämning 
eller vattenläcka

Översvämning
eller vattenläcka

Vi hjälper dig om du råkat ut för en översvämning eller vattenläcka och behöver akut hjälp.

Brandskadesanering och eftersläckningsarbete

Brandskadesanering och eftersläckningsarbete

Har du råkat ut för en brand hjälper vi dig med akut sanering och restvärdesräddning.

JOUR DYGNET RUNT
Ring oss

Recovers Fastighetsjour hjälper er med:

 • Akuta värmeproblem
 • Brandsanering
 • Elavbrott
 • Glasskador
 • Inbrottsskador
 • Låsöppning
 • Nyckelhantering
 • Restvärdesräddning
 • Slamsugning
 • Snö- och isborttagning
 • Stopp i avlopp
 • Översvämningar