Information till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi vill härmed informera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners om att vi den 1 juni 2021 kommer genomföra ett antal koncerninterna legala förändringar inom Recover. Syftet är att förenkla vår bolagsstruktur och förlägga våra tre affärsområden Industriservice, Skadeservice och Riv & Håltagning i motsvarande tre legala enheter enligt nedan.

Från och med den 1 juni 2021 kommer vår verksamhet drivas i tre legala enheter

  • Recover Industriservice AB - Recover AB med org.nr 556530-9233 byter namn till Recover Industriservice AB. I detta bolag kommer Recover att driva affärsområdet Industriservice.
  • Recover Skadeservice AB - Recover Riv & Sanering AB med org.nr 556787-1180 byter namn till Recover Skadeservice AB. I detta bolag kommer Recover att driva affärsområdet Skadeservice. Skadesanering i Stockholm AB och Skadeteknikgruppen SWE AB kommer därför att fusioneras in i Recover Skadeservice AB.
  • Recover Riv & Håltagning AB – Recover Riv & Håltagning AB med org.nr. 556539-9341. I detta bolag kommer Recover att driva affärsområdet Riv & Håltagning precis som idag.

I praktiken innebär detta följande:

  • För affärsområde Industriservice inom nuvarande Recover AB innebär detta att fakturor kommer att vara utställda från Recover Industriservice AB från och med 1 juni. Inga förändringar avseende organisationsnummer, legal adress, BankGiro och PlusGiro. Från den 1 juni skall leverantörsfakturor ställas till Recover Industriservice AB.

  • För affärsområde Skadeservice inom nuvarande Recover AB innebär det att fakturor kommer att vara utställda från Recover Skadeservice AB från och med 1 juni. Nytt organisationsnummer, ny legal adress, nytt BankGiro och nytt PlusGiro. Samma villkor som idag kommer att gälla. Från den 1 juni skall leverantörsfakturor ställas till Recover Skadeservice AB.

  • För Recover Riv & Sanering AB innebär det att fakturor kommer att vara utställda från Recover Skadeservice AB från och med 1 juni. Inga förändringar avseende organisationsnummer, legal adress, BankGiro och PlusGiro. Från den 1 juni skall leverantörsfakturor ställas till Recover Skadeservice AB.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på vårt växelnummer eller se kontaktgifter till våra medarbetare under fliken Kontakt.

Telefon: 0771-103 500

Vänligen se våra företagsuppgifter nedan.

Recover Industriservice AB

Libro ringväg 32, 752 28 Uppsala
BankGiro 5015-6793
E-post faktura: faktura.industriservice@recover.se
Org. nr: 556530-9233
Moms regnr. SE556530923301

Recover Skadeservice AB

Libro ringväg 32, 752 28 Uppsala
BankGiro 477-6993
E-post faktura: faktura.skadeservice@recover.se
Org. nr 556787-1180
Moms regnr. SE556787118001

Recover Riv och Håltagning AB

Staffans väg 4, 192 78 Sollentuna
BankGiro 5178-9790
E-post faktura: faktura.rivhaltagning@recover.se
Org. nr 556539-9341
Moms regnr. SE556539934101

Kort fakta om Recover

Recover i Sverige omsätter SEK 1 miljard årligen i bolagen Recover Industriservice AB, Recover Skadeservice och Recover Riv & Håltagning AB.

Recover Group är marknadsledande i Norden inom Industri- & Skadeservice och har i tillägg en dominant position inom Riv & Håltagning i Sverige. Koncernen levererar tjänster till försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Sedan Recover Group etablerades som en självständig verksamhet för sex år sedan har företaget tredubblat omsättningen och genomfört 19 förvärv. Recover är en nordisk aktör som är rikstäckande i Norge, Danmark och Finland och är i Sverige marknadsledande i Mälardalen. Recover har över 2 100 anställda fördelat på 104 kontor över hela Norden.

EQT äger Recover Group och är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med över 25 års erfarenhet av företagsförvärv och utveckling av dessa. Bolaget har idag cirka 20 aktiva fonder som investerat i 140 företag runt om i världen, som tillsammans har över 158 000 anställda.

Läs mer om vår historia >>