Utredning av inomhusmiljön

Recover har resurser att hantera hela kedjan från undersökning, provtagningar och analys av läget till sanering och återställande. Vi har många års erfarenhet av fukt- och mögelskador och våra innemiljöutredare har gedigen utbildning och är även auktoriserade provtagare.

Inomhusmiljö - orsaker och problem

Fukt orsakar problem i byggnader och inomhusmiljöer
En av de största orsakerna till problem i byggnader och inomhusmiljöer är fukt. Det finns många skäl till varför du bör vara uppmärksam på förekomst av fukt i din byggnad.

Fukten kan ge upphov till mikrobiell tillväxt.

Fukten kan ge upphov till mikrobiell tillväxt.

Mögel i form av både bakterier och svampar som i svåra fall kan vara en hälsofara. Om fukt tränger in i en byggnadskonstruktion där det finns näring i form av cellulosa och lagom temperatur, finns risk för mikrobiell tillväxt.

Ökar risken för hälsopåverkan och överkänslighetsreaktioner

Ökar risken för hälsopåverkan och överkänslighetsreaktioner

Det kan orsaka besvär i form av hälsopåverkan och skapa överkänslighetsreaktioner som till exempel hosta, eksem och allergiska reaktioner.

Stora skador som blir kostsamma

Det är kostsamt att låta fukt påverka och skada byggnadsmaterial i tak, vägg, golv och fasader. Om du känner dig osäker, eller misstänker att du har fuktskador eller början till sådana i din byggnad, är det en god idé att ta kontakt med oss som är proffs på att ta hand om fukt och fuktskadornas följder.

Viktigt med regelbundna kontroller

Vissa fuktskador är uppenbara och lätta att se, men det kan också finnas dolda problem i byggnadskonstruktionen som orsakar dålig inomhusmiljö, och dessa kan vara svåra som lekman att upptäcka.

Dolda problem och felaktiga konstruktioner i byggnader kan leda till allvarliga skador. Undvik onödiga problem och kostnader.

Vi hantera hela kedjan från undersökning, provtagningar och analys av läget till sanering och återställande.

Tackla begynnande fuktproblem direkt

En del problem kan uppträda periodvis beroende på väderlek och luftrörelser. Om fukt och mögel finns dolda i konstruktionen under en tid, kan det med tiden bli så omfattande skador att man blir tvungen att riva delar av byggnaden. Detta kan bli både dyrt och omständligt. Därför rekommenderar vi alltid att ta tag i begynnande fuktproblem i ett tidigt skede. Ibland finns källan till problemen, själva grundorsaken, på en annan plats i eller utanför byggnaden, och för att kunna förstå sambanden krävs både kunskap och lång erfarenhet.

Erfarenhet och utbildning

Låt oss kontrollera din byggnad! Vi har många års erfarenhet av fukt- och mögelskador och våra innemiljöutredare har gedigen utbildning och är även auktoriserade provtagare.

Vi hjälper vi dig att minimera risken för framtida fuktproblem och i slutänden också lägre kostnader för ditt fastighetsunderhåll. Du erhåller alltid en bra dokumentation med rapport och åtgärdsförslag, något som också försäkringsbolagen kräver.

Vi har resurserna:
- Auktoriserade provtagare med lång erfarenhet av skadeutredningar.
- Innemiljöutredare med lång erfarenhet av fukt-, kondens- och vattenskador i olika typer av byggnader och konstruktioner

Tveka inte att kontakta oss för ett kostnadsförslag eller en helt vanlig rådgivning.

Läs också om

Radonsanering

Radonsanering

Vi hjälper företag och privatpersoner hela vägen genom mätning, bidragsansökan...

Läs mer