Elektroniksanering

El- och elektronikkomponenter är känsliga och därför kräver elektroniksanering både praktiska och teoretiska handlag. Vi använder speciella metoder och har lång erfarenhet av att sanera redan brandskadade och/eller kraftigt nedsmutsade el- och elektronikkomponenter.

Saneringsprocessen:

 • Demontering och dokumentering av komponenterna
 • Sanering av komponenterna med beprövade metoder och kemikalier
 • Vakuumtorkning av komponenterna för att effektivisera torkningsprocessen
 • Montering och provning av komponenterna under antistatiska förhållanden

Besikting & samordning

Att besikta och samordna hjälper dig att göra rätt saker.

 • Besiktning
 • Kloridmätning
 • Dokumentation
 • Åtgärdsförslag
 • m.m.

Samordning
Större skador kräver erfarenhet för att samordna och organisera när ofta stora värden riskerar att gå förlorade. Vi har den erfarenhet som krävs och är vana att samordna större skador.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll syftar till att upptäcka skador och byta ut delar innan haveri och produktionsstopp uppkommer. Samtidigt måste arbetet utföras så att en effektiv användning av personal och resurser säkerställs.

Omfattningen av förebyggande underhåll anpassas till kundens önskemål och behov.

Det finns idag åtskilliga områden där underhållet åsidosätts t.ex:

 • Ställverk
 • Serverrum
 • Datorer
 • Elektronik kort (driftstörningar)
 • Elskåp
 • Annan känslig elektronisk utrustning

Med ett periodiskt förebyggande underhåll kommer er anläggning att hålla längre och riskerna oförutsedda händelser minska drastiskt.

Utbildning

Rätta kunskaper minskar skadeverkan.

När en skada har inträffat går mycket av den initiala tiden åt att begränsa skadan från vatten och kemiska reaktioner som uppkommer när fukt och olika ämnen förenas.

Det är därför viktigt att man har rätt kunskaper när man som första saneringspersonal kommer till en skada.

Vi har genom åren utbildat flera saneringsföretag i hanteringen av skadade el- och elektronikkomponenter. Detta har sparat de skadedrabbade både tid och kostnader.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

"Vakuumtorkning av komponenterna för att effektivisera torkningsprocessen."