• Frågor och svar om coronaviruset

Viktig information till kunder

Som läget är just nu så fortsätter vi i samråd med våra kunder att utföra alla olika typer av uppdrag och vi följer dagligen myndigheternas rekommendationer. Vi arbetar oavbrutet med våra medarbetares välmående och vi har som vanligt jour dygnet runt. Vi har ett tätt samarbete och samförstånd med våra kunder med allas hälsa i fokus då hälsan är det viktigaste vi har.

Läs mer om hur du skyddar dig på på Folkhälsomyndigheten.se >>

Riktlinjer vid stamspolning och andra typer av spoluppdrag med anledning av COVID-19

Vi är måna om säkerheten för både dig och oss, och måna om att få utföra vårt uppdrag!

Kunder med behov av stamspolning som måste hanteras i dessa dagar ska skyddas mot smitta av COVID-19.

Det är viktigt för oss att du som kund, utöver våra anställda, ska skyddas mot infektion och smittspridning samtidigt som du upprätthåller säker drift av din anläggning. Målet är att starta och slutföra uppdraget så snart som möjligt utan att utsätta någon av de inblandade för onödig smittrisk.

Vi kan fortfarande utföra våra uppgifter och står redo för dig, men måste identifiera risken för smitta i förväg till förmån för alla parter. Baserat på denna information kommer vi att besluta om jobbet kan utföras som planerat, om vi måste vidta ytterligare åtgärder för att minska smittspridning eller om arbetet ska skjutas upp helt eller delvis. Att skjuta på dessa uppdrag utgör dock alltid en risk att anläggningen kan komma till skada, eller förvärra problemen.

Är någon i hushållet isolerad, befinner sig i karantän eller misstänker sig vara smittad?
Vi ber om att bli underrättade omedelbart om sjukdomsstatus skulle förändras. Det är din kontaktperson hos oss som då skall informeras om detta.