Syfte och värderingar

"Beskyddaren i vardagen för en hållbar värld". På Recover räddar vi hem och underhåller kritisk infrastruktur för att skapa ett mer hållbart samhälle.

"Modiga, Omtänksamma och Pålitliga".

Modiga att fatta rätt beslut och stå upp, Omtänksamma mot våra medarbetare för att det vi gör spelar roll! Och Pålitliga eftersom vi tar ansvar för vårt uppdrag.