PCB-sanering

Telefon: 0771 - 103 500 - Du når vår växel dygnet runt, alla dagar på året.

E-post: Se under respektive regionkontor på fliken Kontakt

Vi utför säker och professionell sanering av PCB, från analys till PCB-sanering.

Vanligt förekommande i byggmaterial

Vanligt förekommande i byggmaterial

PCB är vanligt förekommande i olika byggmaterial som användes i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvarskrav för PCB i byggnaden. Vi erbjuder professionell sanering av PCB i fastigheter.

Var finns PCB?

PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973. Vanligt under den perioden var att PCB användes som mjukgörande komponent i fogmassor mellan material av olika slag. Exempel på detta är rörelsefogar kring dörrar och fönster.

Under samma period användes PCB i plastbaserade golvmassor / golvfärg med halkskyddande kornighet. Detta var vanligt förekommande i källare, storkök och industrilokaler.

PCB kan även finnas i isolerrutor i främst offentliga byggnader och kontorslokaler. Liksom i isolerrutor tillverkade i Sverige åren 1956-1973 och i importerade rutor fram till 1980. Det kan även förekomma PCB i kondensatorer som producerats ända in på 80-talet. Dessa kondensatorer kan sitta i lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner torktumlare m.m.

PCB är ett farligt miljögift

PCB står för polykolerade bifenyler och består av två bensenringar som är mättade med klor. PCB består av en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som är svåra att bryta ned. Hur giftig PCB är beror på innehållet och hur stor del som består av klor i den organiska föreningen.

Ofta är PCB trögflytande och liknar till utseendet olja. PCB kan påverka minnesförmågan och kortminnet hos småbarn samt öka risken för cancer. Därför är det viktigt att personal som arbetar med PCB är utbildade och följer de säkerhetsanvisningar som finns.

Fastighetsägaren ansvarar för PCB i byggnaden

Fastighetsägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus).

Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor som innehåller 50 -500ppm (50-500mg/kg) PCB vid nästa renoveringstillfälle. Visar analys 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller över skall sanering av PCB göras omedelbart. Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB ska ha skett senast den 30 juni 2016.

Läs också om

Asbestsanering

Asbestsanering

Vi hjälper till från analys till sanering. Våra experter gör noggranna...

Läs mer