Coronasanering

Skapa trygghet för medarbetare och besökare!

Vi erbjuder sanering och desinfektion av byggnader och lokaler för att minska risken för smittspridning och skapa en tryggare miljö.

Har du frågor om virussanering?
Kontakta oss via corona@recover.se för snabb hjälp.

Recovers metod är snabb och effektiv

Vi tillämpar en portabel och högeffektiv metod framtagen för snabb och effektiv desinficering & sanering av coronavirus (COVID-19) inom sjukvård, vårdhem, förskolor, kollektivtrafik, hotell, restaurang, fastigheter m.fl.

Vår utrustning avger väteperoxid som är virusdödande. Metoden lämnar inga restprodukter efter sig och har ingen negativ miljöpåverkan. Via kontrollstickor under behandlingen säkerställs att väteperoxiden har givit ett 100%-igt resultat.

FAKTA OM COVID-19

Hur sprids coronaviruset?
I korta drag sprids coronavirus genom att vi får i oss viruspartiklar via munnen, näsan och ögon. Oftast via kontaktsmitta när vi till exempel tar på en yta där viruset finns.

Hur minskar vi risken för smittspridning i utrymmen där många vistas?
Grundläggande hygienrutiner som återkommande desinfektion minskar risken. Det är extra viktigt i situationer med en smittsam sjukdom att den vardagliga städningen utökas med extra rengöring och desinfektion.

Vad innebär desinfektion av ytor och luft?
Desinfektion innebär att med kemiska eller fysikaliska metoder minska antalet mikroorganismer. I detta fall i luft och på ytor.