Mögelsanering

Mögel uppstår ofta i fuktiga miljöer där exempelvis ventilationen är dålig. Det är där fukten ofta inte syns som mögel uppstår. Mögel är ett samlingsbegrepp för svampar och bakterier och vissa av dessa kan ge astmatiska besvär, trötthet, allergier och nästäppa hos personer som vistas där den finns.

Foggning

Foggning

Saneringsmetod mot mögel. Rökmaskinen hettar upp det ämne som tar död på svampar och bakterier.

Fungicidbehandling

Fungicidbehandling

Ämne som appliceras med en tryckspruta och tar död på svampar och bakterier. Förebygger mögel, röta och hussvamp i träkonstruktioner.

Hälsoproblem relaterat till mögel

Mögel är ett miljöproblem och kan därmed bli ett hälsoproblem för människor om man inte tar itu med problemet. En tumregel man kan gå efter är att om det är mer än 75% luftfuktighet är risken för mögelutveckling stor.

Man kan ofta upptäcka mögel på exempelvis tapeter i form av fläckar, missfärgningar eller prickar. Upptäcker man mögel eller misstänker man det, ska man direkt kontakta en innemiljöutredare för att minska skadorna och risken för hälsokomplikationer.

Mögel uppstår ofta i fuktiga miljöer

Om man misstänker att man har mögel i fastighet eller grund, ska man alltid börja med att göra en fuktutredning. Genom denna utredning ser vi förekomsten av fukt, mögel och annat som kan påverka inomhusmiljön.

Hur omfattande utredningen är beror på varje enskilt fall. Ta reda på orsaken till mögeluppkomsten och jobba därefter med att förebygga så att det inte uppstår igen.

Vänta inte på mögelproblem, utan hör av dig till oss när du misstänker fuktproblem i fastigheten. Utredning och mögelsanering kan förebygga och lösa många problem!

Läs mer om

Inomhusmiljöutredning

Inomhusmiljöutredning

Vi har många års erfarenhet av fukt- och mögelskador och våra innemiljöutredare har gedigen utbildning...

Läs mer