Blästring

Vi blästrar mögel på vind, sot efter brand, rost, smuts och andra ytbeläggningar genom sand-, is- och vattenblästring. Vi hjälper dig komma fram till vilken blästringsmetod som passar ditt projekt bäst.

Rengör med blästring

Blästring är en effektiv och populär metod för att ta bort ytbeläggningar. Vi kan blästra mögel på vind, sot efter brand, rost, smuts och andra lösa partiklar.

På Recover använder vi oss av olika blästringsmetoder. Vilken typ av blästringsmetod som används beror på objektet och dess förutsättningar, men fördelen med metoden är att den gör rent ytor som annars kan vara svåra att rengöra på grund av sin struktur eller föremålets utformning. Genom att blästra bort till exempel rost skapar du de allra bästa förutsättningarna för att tillföra en ny ytbeläggning eftersom underlaget blir helt rent.

Metoden fungerar på många ytor och vi jobbar ofta med ytor av järn, stål, aluminium, sten, betong och trä.

Blästring av föremål och byggnader

Eftersom metoden fungerar på många olika typer av hårda underlag används den ofta som en del av ett större saneringsarbete. Vi kan hjälpa dig att blästra metall, blästra sten eller andra hårda ytor där olika sorters föroreningar samlas. Vi använder oss då bland annat av vattenblästring 1000 bar.

Vanliga blästringsobjekt innefattar bland annat tak, båtar, husgrunder, balkonger och fasader.

Sandblästring

Sanden skjuts ut under högt tryck för att få rent ytan inför efterbehandling.

Vattenblästring

Vattenblästring är en miljövanlig metod som effektiv avlägsnar färg och smuts. Vattnet skjuts ut med ett tryck upp till 1000 bar.

Isblästring

Blästring med kolsyreis, så kallad torris med en temperatur på ungefär -78°C. En skonsam rengöring som gör mindre åverkan på det underliggande materialet

Ny saneringmetod
Metoden liknar andra typer av blästring där man med stor styrka blåser partiklar mot en yta. Istället för att använda till exempel sand eller plast används små kulor av kolsyreis, så kallad torris vilken har en temperatur på ungefär -78°C.

Vid torrisblästring slås de mer porösa kulorna sönder där de träffar ytan och isen övergår nästan omedelbart till gasform och förångas. Därmed blir det mindre spill och det är bara smutsen, som blir kvar som blästerrester, som behöver städas undan. Eftersom isen förångas direkt vid användning är metoden också 100% torr.