Tillbaka till vardagen

Om olyckan varit framme vill man tillbaka till vardagen så snabbt som möjligt.

Vi har bred kompetens, utrustning och resurser oavsett vilken tid på dygnet det behövs.

När det gäller brandskada eller vattenskada så behövs också rätt teknik för att utreda orsak, genomföra provtagningar, analysera för att sedan sanera och återställa. Givetvis med fokus på att minimera kostnader och rädda värden för våra kunder.