Vatten- och kemdykning

Vi har lång erfarenhet av dykverksamhet i många former och utför skilda dykningar i vatten, slam, gas och kemikalier.

Dykning i vatten, slam, gas och kemikalier

Vår räddningsdykning svarar för utryckning/åtgärd vid uppdrag som båtolyckor, ras, trafikolyckor m. m. Våra entreprenaddykningar innefattar bärgning, dokumentation och mätning, sök- och rensningsuppdrag, borrning och kontroll etc.

Läs också om

Vattenskadesanering

Vattenskadesanering

Recover kan rycka ut på kort varsel och har all nödvändig utrustning i våra egna...

Läs mer