2023-10-18

Pressmeddelande lansering av SERWENT

Recover är stolta över att tillkännage lanseringen av sitt nya varumärke, SERWENT

Recover, den ledande EQT-ägda leverantören av Industriservice, Skadeservice och Riv & Håltagning i Skandinavien är stolta över att tillkännage lanseringen av det nya varumärket SERWENT. Åtta företag som tidigare tillhört Recovers affärsområde Environmental Services samlas nu under ett gemensamt varumärke (”SERWENT” eller "koncernen"). I Sverige berör detta Recover Industriservice AB.

SERWENT, en ledande kraft inom vatten- och avloppsindustrin, är stolta över att tillkännage lanseringen av sitt nya paraplyvarumärke som samlar åtta framstående företag under en enhetlig plattform Detta strategiska drag befäster SERWENTs position som den näst största aktören inom sektorn för underhåll av underjordisk infrastruktur (“UIM”) i Skandinavien.

Etableringen av SERWENT markerar en betydande milstolpe i koncernens tillväxtresa. Genom att integrera och stärka samarbetet mellan de åtta högt respekterade företagen och varumärkena har SERWENT skapat ett kraftpaket som kan leverera ett brett utbud av UIM-tjänster. Från rutinunderhåll till komplexa infrastruktur- och relining-projekt, tillgodoser SERWENT de olika behoven i UIM-landskapet i Skandinavien.

“Skapandet av SERWENT markerar en ny strategisk riktning för Recover. Det största affärsområdet, Property Remediation, kommer att fortsätta under varumärket Recover, medan Recover Industriservice omvandlas till SERWENT. SERWENT kommer att drivas som ett fristående företag med en egen ledningsgrupp, strategi och varumärke, vilket förstärker fokus, enkelhet och entreprenörskap”, säger Ted Söderholm, CEO för Recover Group.

"Vi är enormt glada över att nu presentera SERWENT, som förenar våra exceptionella medarbetare under ett gemensamt varumärke", säger Aleksander Holter, vd på SERWENT. "Efter att ha fördubblats i storlek sedan 2020 stärker detta strategiska drag vår position som en ledande kraft inom den skandinaviska UIM-sektorn, vilket gör det möjligt för oss att förse våra kunder med hög expertis, innovation och servicekvalitet. Integrationen och samarbetet har pågått i flera månader och ett gemensamt varumärke var ett naturligt nästa steg för företagen inom SERWENT."

När SERWENT fortsätter sin spännande tillväxtresa, är koncernen övertygad om att dess nya paraplyvarumärke kommer innebära en stärkt marknadsnärvaro, driva tillväxt och föra med sig en höjd förmåga att möta branschens föränderliga behov.

För mer information om SERWENT, gå in på serwentgroup.com, serwent.se, serwent.no eller serwent.dk.

Kontakt:
Aleksander Holter
VD SERWENT
aleksander.holter@recover.no


SERWENT press release SWE

Ny hemsida: recoverindustriservice.se

Publicerad den 2023-10-18.