2021-01-01

Nytt namn och ny logo

Nu byter Relita Industri & Skadeservice AB och alla dotterbolag i Sverige namn och varumärke till Recover

Sedan 2015 har Recover varit verksam i Sverige och man har med Relita Industri & Skadeservice AB som det svenska moderbolaget gjort flera förvärv. Från 1 januari 2021 kommer samtliga bolag i Sverige vara verksamma under Recovers varumärke och även genomgå namnbyten och flera fusioner.

De bolag som omfattas av detta är:
- Relita Industri & Skadeservice
- Betongborrargruppen
- MISAB Gruppen
- Demolit
- Skadesanering i Stockholm
- Skadeteknikgruppen