2021-06-01

Fr.o.m. den 1 juni drivs Recover genom tre starka bolag

LeverantörsinformationInformation till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi vill härmed informera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners om att vi den 1 juni 2021 kommer genomföra ett antal koncerninterna legala förändringar inom Recover. Syftet är att förenkla vår bolagsstruktur och förlägga våra tre affärsområden Industriservice, Skadeservice och Riv & Håltagning i motsvarande tre legala enheter enligt nedan.

Idag består vår verksamhet av fem legala enheter:

 • Recover AB som inkluderar affärsområdena Industriservice och Skadeservice
 • Recover Riv & Sanering AB
 • Recover Riv & Håltagning AB
 • Skadesanering i Stockholm AB
 • SWE Skadeteknikgruppen AB

Från och med den 1 juni 2021 kommer vår verksamhet drivas i tre legala enheter

 • Recover Industriservice AB - Recover AB med org.nr 556530-9233 byter namn till Recover Industriservice AB. I detta bolag kommer Recover att driva affärsområdet Industriservice.
 • Recover Skadeservice AB - Recover Riv & Sanering AB med org.nr 556787-1180 byter namn till Recover Skadeservice AB. I detta bolag kommer Recover att driva affärsområdet Skadeservice. Skadesanering i Stockholm AB och Skadeteknikgruppen SWE AB kommer därför att fusioneras in i Recover Skadeservice AB.
 • Recover Riv & Håltagning AB – Recover Riv & Håltagning AB med org.nr. 556539-9341. I detta bolag kommer Recover att driva affärsområdet Riv & Håltagning precis som idag.

I praktiken innebär detta följande:

 • För affärsområde Industriservice inom nuvarande Recover AB innebär detta att fakturor kommer att vara utställda från Recover Industriservice AB från och med 1 juni. Inga förändringar avseende organisationsnummer, legal adress, BankGiro och PlusGiro. Från den 1 juni skall leverantörsfakturor ställas till Recover Industriservice AB.

 • För affärsområde Skadeservice inom nuvarande Recover AB innebär det att fakturor kommer att vara utställda från Recover Skadeservice AB från och med 1 juni. Nytt organisationsnummer, ny legal adress, nytt BankGiro och nytt PlusGiro. Samma villkor som idag kommer att gälla. Från den 1 juni skall leverantörsfakturor ställas till Recover Skadeservice AB.

 • För Recover Riv & Sanering AB innebär det att fakturor kommer att vara utställda från Recover Skadeservice AB från och med 1 juni. Inga förändringar avseende organisationsnummer, legal adress, BankGiro och PlusGiro. Från den 1 juni skall leverantörsfakturor ställas till Recover Skadeservice AB.


Till leverantörsinformationen