Fakturainformation

Recover AB

Fullständigt bolagsnamn och faktureringsadress:
Recover AB
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Epost för faktura:

Fakturan skickas elektroniskt i pdf-format till faktura@recover.se
Obs! En PDF-fil per faktura, inklusive underlag.

Fakturareferens/fakturamärkning:
För- och efternamn på beställare samt projektnummer.

Övriga uppgifter:
Organisationsnummer: 556530-9233
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE556530923301

Viktigt att ange avvikande leveransadress i de fall leverans ska ske till annan plats än ovan nämnda faktureringsadress.

Frågor:

Kontakta Leverantörsreskontra-avdelning, leverantorsreskontra@recover.se

Recover Riv & Håltagning AB

Fullständigt bolagsnamn och faktureringsadress:
Recover Riv & Håltagning AB
Staffans väg 4
192 78 Sollentuna

Epost för faktura:

Fakturan skickas elektroniskt i pdf-format till faktura.rivhaltagning@recover.se
Obs! En PDF-fil per faktura, inklusive underlag.

Fakturareferens/fakturamärkning:
För- och efternamn på beställare samt 5-siffrigt ordernummer

Övriga uppgifter:
Organisationsnummer: 556539-9341

Viktigt att ange avvikande leveransadress i de fall leverans ska ske till annan plats än ovan nämnda faktureringsadress.

Recover Riv & Sanering AB

Fullständigt bolagsnamn och faktureringsadress:
Recover Riv & Sanering AB
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Besöksadress:

Stensätravägen 9A
127 39 Skärholmen

Epost för faktura:

Fakturan skickas elektroniskt i pdf-format till fakturor@demolit.se
Obs! En PDF-fil per faktura, inklusive underlag.

Fakturareferens/fakturamärkning:
För- och efternamn på beställare samt projektnummer.

Övriga uppgifter:
Organisationsnummer: 556787-1180

Viktigt att ange avvikande leveransadress i de fall leverans ska ske till annan plats än ovan nämnda faktureringsadress.