Fakturainformation

Recover Skadeservice AB

Fullständigt bolagsnamn och faktureringsadress:
Recover Skadeservice AB
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

Besöksadress/leveransadress:

Recover Skadeservice AB
Stensätravägen 9A
127 39 Skärholmen

E-post för faktura:
Fakturan skickas elektroniskt i pdf-format till faktura.skadeservice@recover.se
Obs! En PDF-fil per faktura, inklusive underlag.

Fakturareferens/fakturamärkning:
För- och efternamn på beställare samt projektnummer.

Övriga uppgifter:
Organisationsnummer: 556787-1180
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE556787118001
BankGiro: 477-6993

Viktigt att ange avvikande leveransadress i de fall leverans ska ske till annan plats än ovan nämnda faktureringsadress.

Recover Riv och Håltagning AB

Fullständigt bolagsnamn och faktureringsadress:
Recover Riv och Håltagning AB
Staffans väg 4
192 78 Sollentuna

Besöksadress/leveransadress:

Recover Riv och Håltagning AB
Staffans väg 4
192 78 Sollentuna

E-post för faktura:
Fakturan skickas elektroniskt i pdf-format till faktura.rivhaltagning@recover.se
Obs! En PDF-fil per faktura, inklusive underlag.

Fakturareferens/fakturamärkning:
För- och efternamn på beställare samt projektnummer.

Övriga uppgifter:
Organisationsnummer: 556539-9341
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE556539934101
BankGiro: 5178-9790

Viktigt att ange avvikande leveransadress i de fall leverans ska ske till annan plats än ovan nämnda faktureringsadress.

Recover Industriservice AB

Se info på vår nya hemsida recoverindustriservice.se