Selektiv rivning

Telefon: 010-122 13 00
E-post: info.rivhaltagning@recover.se

Vi sorterar och fördelar rivningsmaterialet i de olika fraktionerna för att minimera deponin, men också för att kunna återanvända material. Exempelvis återvinns trä till fjärrvärme, betong och tegel till fyllnadsmassor och metall blir ny metall. För att kunna utföra selektiv rivning används allt från handsåg till robot, beroende på arbetets art och omfattning.

Läs också om

Tungrivning

Med tungrivning menas rivning av tyngre konstruktioner såsom betong, stenmurar samt grövre...

Läs mer

Totalrivning

Vi hjälper dig med att riva ditt hus, litet som stort, upp till 28 meter, på ett säkert och professionellt...

Läs mer

Golvslipning

Med effektiva maskiner slipar och sanerar vi bort flytspackel och limrester..

Läs mer

Håltagning

Vi sågar och gör hål i alla material, inklusive betong, tegel och granit..

Läs mer