Totalrivning

Telefon: 010-122 13 00
E-post: info.rivhaltagning@recover.se

Vi hjälper dig med att riva ditt hus, litet som stort, upp till 28 meter, på ett säkert och professionellt sätt.

Totalrivningar utförs med egna grävmaskiner från 5 till 51 ton. Vid en totalrivning tar vi ansvaret så att restprodukter sorteras och transporteras bort på effektivt och miljövänligt sätt.

Läs också om

Tungrivning

Med tungrivning menas rivning av tyngre konstruktioner såsom betong, stenmurar samt grövre...

Läs mer

Selektiv rivning

Vi sorterar och fördelar rivningsmaterialet i de olika fraktionerna för att minimera deponin, men också för att kunna återanvända material..

Läs mer

Golvslipning

Med effektiva maskiner slipar och sanerar vi bort flytspackel och limrester..

Läs mer

Håltagning

Vi sågar och gör hål i alla material, inklusive betong, tegel och granit..

Läs mer