Tungrivning

Telefon: 010-122 13 00

E-post: info.rivhaltagning@recover.se

Med tungrivning menas rivning av tyngre konstruktioner såsom betong, stenmurar samt grövre tegelkonstruktioner. Till detta används fjärrstyrda rivningsrobotar och kompaktlastare. Här är det viktigt att rätt skyddsutrustning så att kvartsdamms exponering minimeras.

Läs också om

Totalrivning

Vi hjälper dig med att riva ditt hus, litet som stort, upp till 28 meter, på ett säkert och professionellt...

Läs mer

Selektiv rivning

Vi sorterar och fördelar rivningsmaterialet i de olika fraktionerna för att minimera deponin, men också för att kunna återanvända material..

Läs mer

Golvslipning

Med effektiva maskiner slipar och sanerar vi bort flytspackel och limrester..

Läs mer

Håltagning

Vi sågar och gör hål i alla material, inklusive betong, tegel och granit..

Läs mer