Klottersanering och fasadrengöring

Vi har lång erfarenhet och erbjuder en sanering där våra metoder är väl anpassade för de ytor som drabbats.

Borttagning av klotter och klotterskydd

Skonsamt och miljöanpassat

Vid klottersanering används specifika produkter framtagna för att effektivt ta bort klotter och graffiti på olika ytor.

Produkterna vi använder för klottersanering och klotterskydd är miljöanpassade och registrerade och bedömda av de oberoende instanserna ”Sunda Hus” och ”Byggvarubedömningen”.

Klottersanering och fasadrengöring med högtrycksspolning

Klottersanering och fasadrengöring sker via högtrycksspolning genom högeffektiva vattenpumpar som under kraftigt tryck med hög värme pressar fram vatten genom slangen. Vi klottersanerar väggar, fasader, tak och cisterner.

Vår prioritering är att få bort klottret utan att göra någon påverkan på fasaden genom att låta kemikalierna verka ordentligt och reglera tryck på vattnet för att det inte förstöra fasaden.

Vi kan även med hjälp av högtryckstvätten få bort mossa på markplattor/asfalt och på olika typer av tak exempelvis; tegeltak.

Klotterskydd

Vi utför klotterskyddning för olika typer av ytor och fasader. Ett bra klotterskydd underlättar vid sanering och bibehåller fasadens originalskick.

Kontakta oss när du behöver hjälp med klottersanering eller fasadrengöring.