Säkerhet, hållbarhet och kvalitét

På Recover är hållbarhet och våra anställda en grundförutsättning för vår verksamhet och är därför centralt i vår strategi och utveckling. Som medlemmar av FN:s Global Compact Initiative arbetar vi hårt för att säkerställa att både Recover och våra intressenter arbetar i linje med de tio principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö. Dessutom erkänner vi också vikten av FN:s globala mål (Sustainable Development Goals/SDGs) och låter dem forma vår strategi för hållbarhet. På Recover har vi valt att förkroppsliga detta genom vår ”Trippel Zero-strategi”. Vi strävar efter noll olyckor, skapa noll avfall och släppa ut noll koldioxid.

För mer information om hur vi arbetar med hållbarhet, ladda ner vår hållbarhetsrapport 2022.

Recover – Beskyddaren i vardagen för en hållbar värld


Recovers certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Se certifikat och tillstånd.

Kundnöjdhet

Tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet.

Recovers övergripande målsättning är kundtillfredsställelse och att varje utfört arbete ska generera en nöjd kund. Det ska uppnås genom tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet när kundens behov uppstår – oavsett tid på dygnet. Att anlita Recover innebär trygghet i form av rätt kompetens, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga, arbetsmiljömässiga och etiska krav. Vi tror på att en nöjd kund kommer tillbaka och därför stämmer vi alltid av med kunden om vi uppnått dennes förväntningar, genom elektronisk kundundersökning, personliga möten och löpande återkoppling.