Historia

Mer än 45 års erfarenhet
Recover som varumärke har varit verksam i Norden sedan 1975. Recover etablerade sig i Sverige 2015 då man förvärvade Relita Industri & Skadeservice AB.

Sedan dess har man med Relita som det svenska moderbolaget gjort flera förvärv och vissa av de svenska dotterbolagen har fram tills 31 december 2020 fortsatt att drivas som separata varumärken.

Från 1 januari 2021 är samtliga bolag i Sverige verksamma under Recovers varumärke och har även genomgått namnbyten och flera fusioner.

Nedan kan du läsa om de olika bolagen och vilket år de förvärvades.

2020

Skadeteknikgruppen AB
Skadeteknikgruppen grundades 2009 och erbjuder kvalificerade utredningstjänster och entreprenadverksamhet inom fastighetsbranschen, framförallt inom fukt- och inomhusmiljöproblematik i byggnader.

Skadesanering i Stockholm AB
Skadesanering i Stockholm grundades 2005 och omsätter årligen 45 MSEK inom affärsområdet Skadeservice. Skadesanering har mångårig erfarenhet av saneringsarbete på alla nivåer och från alla möjliga situationer. Tillsammans med underentreprenörer och samarbetspartners tar vi helhetsansvar för saneringsuppdragen.

MISAB Gruppen AB
MISAB Gruppen grundades 1992 och omsätter årligen 150 MSEK inom affärsområdena Skadeservice och Industriservice. Verksamheten har kontor i Hallstahammar, Västerås och Eskilstuna.

2017

Betongborrargruppen
Betongborrargruppen startade sin verksamhet 1997 och är idag specialiserade inom rivning, håltagning och sanering. Våra tjänsteområden är tungrivning, lättrivning, totalrivning, håltagning, vajersågning, golvslipning, spräckning av berg samt all slags sanering såsom asbest, PCB och olja.

Kungsbacka All och Spolservice AB
Kungsbacka All och Spolservice startade sin verksamhet 2005 och är idag 12 anställda. Kungsbacka All och Spolservice är verksamma i Kungsbacka, Göteborg, Varberg, Mölndal, Kållered, Lindome med omnejd

Rena Avlopp
Rena Avlopp startade sin verksamhet 2001 och är idag 17 anställda. Rena Avlopp är verksamma i hela Stockholm och utför tjänster inom högtryckspolning, rörinspektion, sanering, slamsugning och stamspolning med service 24 h om dygnet.

Guja Riv- & Håltagning AB
GUJA startade sin verksamhet 1995 och kärnverksamheten är riv- och håltagning utifrån fem tjänster: håltagning, sanering, rivning, sågning, återvinning och verkar i Örebro med omnejd.

2015

Demolit
Demolit grundades 2009 och ska bedriva rivning och sanering.

Relita Industri & Skadeservice AB
Relita grundades i Uppsala 1996 och finns etablerade på 9 orter. Affärsidé är att erbjuda totalservice dygnet runt inom sanering, fastighet, bygg, avfall och transporter.