Recover Riv & Håltagning AB


Inom Recover Riv och håltagning AB omfattas entreprenadverksamhet inom byggbranschen med specialinriktning på håltagning, rivning och sanering.


Våra tjänsteområden
är tungrivning, lättrivning, totalrivning, håltagning, vajersågning, golvslipning, spräckning av berg samt all slags sanering såsom asbestsanering, PCB-sanering och sanering av oljeläckage.

Se alla våra tjänster i menyn.

Sök efter kontaktperson


För direktkontakt med Recover Riv och Håltagning AB

Telefon
: 010-122 13 00
E-post:
info.rivhaltagning@recover.se