Lättrivning

Med lättrivning menas rivning av lättare konstruktioner såsom installationer, gipsväggar etc. Detta sker oftast med handkraft och mindre maskiner och verktyg används såsom tigersåg, kofot etc. För att upprätthålla en god arbetsmiljö används luftrenare och evakueringsfläktar.

Läs också om

Tungrivning

Med tungrivning menas rivning av tyngre konstruktioner såsom betong, stenmurar samt grövre...

Läs mer

Totalrivning

Vi hjälper dig med att riva ditt hus, litet som stort, upp till 28 meter, på ett säkert och professionellt...

Läs mer

Golvslipning

Med effektiva maskiner slipar och sanerar vi bort flytspackel och limrester..

Läs mer

Håltagning

Vi sågar och gör hål i alla material, inklusive betong, tegel och granit..

Läs mer

Kontakta oss