Recover Hallstahammar

Här hittar du oss
Eriksbergsvägen 20
734 92 Hallstahammar

Norra Västeråsvägen 7
734 32 Hallstahammar

Kontakt Hallstahammar

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar, Rörinspektion eller Stamspolning 010 - 143 03 20
Torr- eller Grävsug 010 - 143 03 22
Rörinfodring 010 - 143 03 23
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 03 24
Slamtömningar 010 - 143 03 25
Offertförfrågningar gällande VA-tjänster 010 - 143 03 26
E-post:
order.ismalardalen@recover.se

Niclas Lövberg Niclas Lövberg
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Thomas Edvardsson Thomas Edvardsson

Kalkylator
Rörinfodring, offertförfrågning VA
010 - 143 03 77
thomas.edvardsson@recover.se

Rikard Johansson Rikard Johansson
Pierre Andersson Pierre Andersson

Kontakt Hallstahammar

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 04 41
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 04 42
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 04 43
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 04 44
Radon 010 - 143 04 45
Fastighet & Skadejour 010 - 143 04 46
E-post:
order.ssvastmanland@recover.se

Kontakt Hallstahammar

Skadeservice

Dennis Lindgren Dennis Lindgren
Annika Allerskog Annika Allerskog
Mikael Rosenberg Mikael Rosenberg
Johan Larsson Johan Larsson

Affärsområdeschef Fukt
010 - 143 03 69
johan.larsson@recover.se

Pelle Orrell Pelle Orrell
Niclas Tessmann Niclas Tessmann
Tobias Karlsson Tobias Karlsson

Kontakt Hallstahammar

Riv & Håltagning

Kontakta Industriservice Västmanland, Södermanland eller Närke Län

Kontakt Skadeservice Västmanland